Mjölby kommun, länk till startsidan

Insamling av returpapper

Returpapper definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Returpapper kan lämnas till återvinningstationerna, Hulje återvinningscentral eller en auktoriserad entreprenör.

Fastighetsnära hämtning

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Mjölby kommun.

För fastighetsägare och verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av returpapper kan insamlingen fortsätta som idag, om entreprenören som utför insamlingen är auktoriserad av kommunen. Fråga entreprenören om de kommer att söka auktorisation.

Auktoriserade företag

Här kommer vi att lägga upp auktoriserade företag. Följande företag är auktoriserade:

Ansök om auktorisation

Entreprenörer som vill teckna ett avtal och starta insamling fyller i blanketten i bilaga 1 nedan och skickar den via e-post till adressen returpapper@mjolby.se

I auktorisationssystemet ingår följande dokument:

Administrativa föreskrifter

Bilaga 1 ansökningsformulär

Bilaga 2 auktorisationsavtal

Bilaga 2.1 maxtaxa

Maxtaxan är satt till 1 518 kronor per år exklusive moms, med avseende på kärlstorlek 370 liter med 52 hämtningar per år eller motsvarande.

 

Avtalade entreprenörer får erbjuda hämtning i andra kärl och med annan frekvens. Entreprenören är då skyldig att visa att kundens kostnader inte överstiger maxtaxan. Detta visas genom beräkningar på hur erbjuden tjänst motsvarar tjänsten i maxtaxan. Exempel på en sådan beräkning är att entreprenören för ett kärl på 370 liter erbjuder hämtning en gång varannan vecka istället för varje vecka och då kan kunden som mest debiteras ett belopp motsvarande halva värdet av maxtaxan, i det här fallet 759 kronor per år.

 

Maxtaxan är beslutad av kommunfullmäktige den 28 september 2021.

Kontakt

Service- och teknikförvaltningen

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?