Mjölby kommun, länk till startsidan

Besöksavgift företag

Företag är välkomna att besöka Hulje ÅVC, men måste till skillnad från privatpersoner betala för sitt besök. Från och med 1 februari 2023 gör vi det enklare för alla som kör en företagsregistrerad lätt lastbil (gäller även för enskilda firmor). Då kommer besöket hos oss att registreras och debiteras automatiskt med en besöksavgift.

Ett besök kostar 300 kr exklusive moms.

Dummybild

Vad gäller från 1 februari?

Vid infartern till återvinningscentralen sitter en sensor som läser av registreringsnumret på alla fordon som besöker Hulje ÅVC. Alla företagsregistrerade fordon som är registrerade som lätt lastbil i fordonsregistret blir automatiskt fakturerade en besöksavgift.

Det nya systemet fakturerar företagsregistrerade lätta lastbilar (gäller även enskilda firmor) automatiskt. Därför är det viktigt att du tänker på följande när du besöker oss:

  • Kommer du som privatperson, men använder din företagsbil som är en lätt lastbil? Då ska du alltid ta kontakt med personalen före du lämnar ditt avfall för att undvika debitering.
  • Har du ett fordon över 3 500 kg måste du även fortsättningsvis väga in avfallet via vågen och betala per avfallsfraktion enligt gällande taxa Pdf, 271.6 kB..
  • Många skåpbilar är registrerade som lätt lastbil i fordonsregistret och blir därmed automatiskt debiterade om du äger en enskild firma eller om bilen är företagsregistrerad.
  • Har du verksamhetsavfall i en utlandsregistrerad bil? Uppsök personalen för att betala en grundavift innan du lämnar avfallet.

Enskild firma

Tänk på att du blir automatiskt debiterad om du har en enskild firma och besöker Hulje ÅVC med en lätt lastbil som är skriven på dig. Kommer du med privat avfall måste du därmed alltid uppsöka personalen på plats för att ditt besök inte ska bli debiterat.

Vad får företag lämna på återvinningscentralen?

Vi gör inga förändringar i vad företag får – och inte får – lämna vid besöket på återvinningscentralen.

Ska du lämna impregnerat virke lämnas detta enligt vikttaxa Pdf, 271.6 kB. via vågen. Du behöver även fortsättningsvis kunna ange adress där avfallet uppkommit och organisationsnummer för att vi ska kunna ta emot det.

Elavfall är kostnadsfritt för företag att lämna. För att vi ska kunna ta emot elavfall krävs att ett avlämnarintyg från elkretsen uppvisas för personalen på plats så undantas fakturering för besöket. Avlämnarintyg hittar du på elkretsens hemsida:
https://www.el-kretsen.se/avlamnarintyg Länk till annan webbplats.

Verksamheter får inte lämna annat farligt avfall.

Har du frågor om en faktura?

Se kontaktuppgifter till Svea Bank eller NordFin Capital på din faktura.

Privat avfall i företagsbil

Besök på återvinningscentralen med företagsregistrerad lätt lastbil (gäller även enskilda firmor) skapar automatiskt en faktura.

När du åker till återvinningscentralen i privata ärende och använder en företagsbil eller har en enskild firma är det bra att du känner till följande:

  • Du måste kontakta personalen innan du lastar ur bilen - för att undvika fakturering.

  • Det är personalen på återvinningscentralen som bedömer om ditt avfall är av privat karaktär eller om det kommer från en verksamhet.

  • Inpasseringssystemet har införts för att hantera företagsavgifter på ett enklare sätt. Företag och organisationer betalar alltid avgift för att lämna avfall från sin verksamhet.

Kostnadsfritt avfall måste anmälas

Elavfall och skrot är kostnadsfritt att lämna på Hulje ÅVC. Om du enbart lämnar sådant avfall måste du uppsöka personal på plats och uppvisa ditt avfall innan du slänger avfallet. Då kan personal registrera att det är ett kostnadsfritt besök och då kommer besöket undantas debitering.

Meddelas inte detta innan avfallet slängs kommer besöket att debiteras.

Det nya betalsystemet utvecklas ständigt

Det nya betalsystemet kommer att följas upp och utvärderas över tid och eventuella justeringar kan komma att göras vid behov.

Vanliga frågor och svar

Lätta lastbilar, under 3,5 ton, som är registrerade på ett organisationsnummer. Oavsett om det är en tjänstebil eller en förmånsbil.

 

Har du en enskild firma och kör en lätt lastbil så kommer ditt besök att debiteras om du inte uppsöker personalen på plats innan.

Ja, systemet kan inte skilja på privata- och företagsärenden. Samtliga fordon som är registrerade som är företagsregistrerad lätt lastbil kommer debiteras vid besök på vår ÅVC. Gör du ett privat besök med en företagsregistrerad bil måste du uppsöka personalen på plats innan du lämnar ditt avfall för att inte bli debiterad.

Personalbilar, tjänste- eller leasingbilar som är registrerade som lätt lastbil och på ett organisationsnummer kommer debiteras. Lämnar man verksamhetsavfall med en personbil som inte är registrerad som lätt lastbil blir det aktuellt med debitering på plats på återvinningscentralen. Då sköter personalen det.

Om bilen är registrerad som personbil, blir den inte automatiskt fakturerad. Lämnar man verksamhetsavfall med personbilen blir det aktuellt med debitering på plats på återvinningscentralen. Då sköter personalen det.

Vid infarten till vår ÅVC läser en sensor av registreringsnummret på ditt fordon. Därefter skickas informationen till Svea Ekonomi eller Nordfin Capital som skickar en månadsfaktura till ditt företag eller din verksamhet för de besöken ni gjort på en månad.

Uppgifterna på fakturan kommer att vara registreringsnummer samt tid och dag för inpassering.

Återvinningscentralen är till för allmänheten i Mjölby Kommun och finansieras via grundavgiften i avfallstaxan. Företag ska därför betala för sina besök. Kommunen tillhandahåller då mottagning, hantering och behandling vilket intäkterna ska täcka för.

Elavfall och skrot är kostnadsfritt om du kontaktar personalen innan du lämnar avfallet. Det är personalen som gör bedömningen om avfallet ska vara kostnadsfritt eller faktureras.

Företag som lämnar impregnerat virke behöver ange adress där avfallet uppkommit, väga det och lämna ett organisationsnummer för att vi ska kunna ta emot det.

Företag som lämnar elavfall behöver visa upp ett avlämnar intyg från elkretsen, som finns på elkretsens hemsida:

Avlämnarintyg hos elkretsen Länk till annan webbplats.

Under en timme, oavsett hur många gånger du åker in på återvinningscentralen, betalar du bara för ett besök. Efter den första timmen debiteras du för ytterligare ett nytt besök.

Företag får inte lämna farligt avfall. Om du lämnar elavfall måste du ha ett avlämnarintyg Länk till annan webbplats. på ditt avfall. För impregnerat trä behöver du väga avfallet samt uppge vart det har uppkommit. I övrigt tar vi emot allt som en privatperson kan lämna hos oss.

För frågor som rör din faktura ska du vända dig till Svea Ekonomi eller Nordfin Capital som ansvarar för våra fakturor när det gäller besöksavgiften på ÅVC. På din faktura hittar du uppgifterna till vilken kundtjänst du ska vända dig till.

Vi läser av registreringsnummer på fordon via en teknisk lösning. Avläsningen av registreringsskylten sker när du kör in på ÅVC. Uppgiften skickas sedan vidare och matchas mot ett fordonsregister. Uppgifterna är hämtade från Transportstyrelsen. Utrustningen läser enbart registreringsskyltar – ingen övrig information samlas in vid avläsningspunkten. Registreringsnummer och organisationsnummer matchas och fakturan skickas till bolagets registrerade adress.

Ja. När du ska slänga trädgårdavfall från en verksamhet måste du betala för det. Detta gör du genom att passera sensorn vid infarten innan du lämnar avfallet om du kör en företagsregistrerad lätt lastbil. Kör du en företagsbil som inte är en lätt lastbil måste du uppsöka personalen på vår våg och betala grundavgiften. Besöksavgiften och grundavgiften är densamma, 300 kronor exklusive moms.

Kontakt

Hulje återvinningscentral
Avfall
Telefon:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?