Mjölby kommun, länk till startsidan

Auktorisationer

Du som entreprenör inom avfall kan ansöka om att bli auktoriserad att samla in förpacknings- och returpappersavfall för kommunens räkning.

Auktorisation för insamling av förpackningar och returpapper

Från den 1 januari 2024 är kommunen ansvarig för att samla in förpackningsavfall. Det gäller alla bostäder, flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll, så kallade samlokaliserade verksamheter, kan anmäla till kommunen om de vill ha fortsatt insamling tillsammans med hushållen.

Vi upprättar därför ett auktorisationssystem där entreprenörer kan ansluta sig för att få möjlighet att sälja avfallstjänster till fastighetsägarna. Det är bara de företag som blir auktoriserade som får utföra insamlingen.

Fastighetsägare eller samlokaliserade verksamheter som önskar få hämtning av förpacknings- och returpappersavfall kan anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Mjölby kommun.

För fastighetsägare och samlokaliserade verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av förpacknings- och returpappersavfall kan insamlingen fortsätta som idag, om entreprenören som utför insamlingen är auktoriserad av kommunen.

Auktoriserade entrepenörer

Här kommer vi lista auktoriserade entreprenörer som från 1 januari 2024 är godkända för hantering av returpappers- och förpackningsavfall.

 

  • PreZero Recycling AB, 0431 44 40 00, ostergotland.se@prezero.com

Östergötland - PreZero Länk till annan webbplats.

  • Renall AB, 0141 22 11 00, linkoping@renall.se

https://www.renall.se/ Länk till annan webbplats.

  • Stena Recycling AB, 010-445 59 30, skanninge@stenarecycling.se

Stena Recycling – It starts here! Länk till annan webbplats.

Ansök om auktorisation

Entreprenörer som vill teckna ett avtal och starta insamling fyller i blanketten i bilaga 1 nedan och skickar den via e-post till adressen: Samhallsbyggnad@mjolby.se. Märk ämnesraden med SBN/2023:342.

Ansökan kan skickas in löpande under auktorisationssystemets giltighetstid.

I auktorisationssystemet ingår följande dokument:

Administrativa föreskrifter Pdf, 282.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 ansökningsformulär Pdf, 177.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 auktorisationsavtal Pdf, 249.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2.1 maxtaxa Pdf, 100.7 kB.

Lokala avfallsföreskrifter

De lokala avfallsföreskrifterna reglerar avfallshanteringen i kommunen och gäller auktorisationssystemet. Observera att dessa kommer att revideras under hösten 2023 och en ny version börjar gälla under 2024.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?