Mjölby kommun, länk till startsidan

Fordonsprogrammet

Fordonsindustrin är en bransch i stor förändring. Ny digital teknik varvas med klassisk fordonsmekanik och för att svara upp mot branschens behov utvecklas utbild­ningen kontinuerligt. Gillar du att meka och är intresserad av fordonskonstruktioner och vill ha en utbildning som leder till jobb? Då är fordonsprogrammet rätt för dig!

Hos oss lär du dig grunderna i att arbeta med fordon. På Dackeskolan och i ett nära samarbete med Bojo kan vi erbjuda utbildning inom personbilsteknik samt karosseri och lackering.

Våra lärare hjälper dig att utveckla dina kunskaper om tekniken i olika fordon - du lär dig om fordonens konstruktion, hur man gör reparationer och ger en god service. Du blir även duktig på att använda datorer och datorsys­tem i yrket och du får lära dig ett yrkesmässigt språk som fungerar i olika situationer.

Under dina tre år hos oss får du både arbeta självständigt och i lag och du utvecklar din idérikedom och företagsamhet. Arbetsmarknaden inom fordonsnäringen är väldigt god både på kort och lång sikt!

Inriktningar

Karosseri och lackering

Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosser. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel bilskadereparatör eller billackerare.

Personbilsteknik

På inriktningen personbil lär du dig konstruktion och funktion på bilens olika komponenter. Du lär dig felsöka, reparera och utföra service på lätta fordon. Dessutom utvecklar du din förmåga att bemöta kunder. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personbilsmekaniker.

Praktik

Den gedigna teoretiska utbildningen varvas med praktiskt arbete både i skolan och ute på arbetsplatser. Den arbetsplatsförlagda utbildningen bidrar också till utveckling av bland annat servicekänsla, kvalitet i det tekniska utförandet och förståelse för företagandets villkor. Du kan också få grundläggande behörighet för att söka till universitet och högskola.

Gymnasie­gemensamma ämnen, 600 poäng

Ämne

Poäng

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1

100 p

Program­gemensamma ämnen, 400 poäng

Ämne

Poäng

Fordons- och Transportbranschens villkor och arbetsområden

200 p

Fordonsteknik - introduktion

200 p

Inriktning Personbil, 400 poäng

Ämne

Poäng

Personbilar – basteknik

100 p

Personbilar – service och underhåll 1

100 p

Personbilar – service och underhåll 2

100 p

Personbilar – verkstad och elteknik

100 p

Program­­fördjupning personbil,­­­ 800 poäng

Ämne

Poäng

El- och hybridfordon 1

100 p

Personbilar - system- och diagnosteknik 1

200 p

Personbilar - system- och diagnosteknik 2

100 p

Personbilar - chassi och bromsar

100 p

Personbilar - kraftöverföring

100 p

Personbilar - förbränningsmotorer

100 p

Flerbränslefordon

100 p

Inriktning Karosseri och lackering, 400 poäng

Ämne

Poäng

Lackeringsteknik introduktion

200 p

Ritningsteknik introduktion

200 p

Program­­fördjupning karosseriteknik,­­­ 800 poäng

Ämne

Poäng

Karosserikonstruktioner och inredning

200 p

Riktbänkssystem

200 p

Skadebesiktning och produktionsflöde

100 p

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

300 p

Program­­fördjupning lackeringsteknik,­­­ 800 poäng

Ämne

Poäng

Baskurs i lackering

300 p

Produktionsflöden

100 p

Lackeringssystem

200 p

Färg- och dekorationslackering

100 p

Lackeringsteknik applicering

100 p

Individuellt val, 200 p

Välj mellan kurser som ger yrkesfördjupning, grundläggande högskolebehörighet, idrottskurser, estetiska kurser.

Gymnasiearbete, 100 p

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Natalya Demenyuk
Telefon: 010-234 53 28
natalya.demenyuk@mjolby.se

Rektor fordonsprogrammet
Jessica Hallberg
Telefon: 010-234 56 99
jessica.hallberg@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?