Mjölby kommun, länk till startsidan

Grundsärskola

Ett barn i grundsärskolan går antingen i en särskoleklass, eller så är barnet integrerad i en ordinarie grundskoleklass men följer grundsärskolans läroplan.

Ämnen i grundsärskolan

I grundsärskolans kursplan ingår följande ämnen: musik, bild, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, kommunikation, engelska, modersmål, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap), naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), teknik och matematik.

Skolverket har skrivit om integrering av särskoleelever i grundskoleklasser. Texten riktar sig främst till personal som jobbar inom skolan.

Skolverket: Integrerad grundskola Länk till annan webbplats.

Grundsärskola i Mjölby kommun

På Lagmanskolan finns grundsärskola för elever i årskurs 4-9. Fram till och med år 3 är eleverna integrerade i klassen på sin hemskola. Därefter finns möjlighet att börja på Lagmansskolan.

Eleverna erbjuds undervisning på sin nivå och med det individuella stöd som krävs. Samarbete med grundskolan sker på alla plan där det är möjligt.

På Lagmansskolan arbetar man efter grundsärskolans läroplan.

Lagmanskolan

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns det en särskild inriktning som kallas för träningsskola. Träningsskolan är till för barn som har så stora kognitiva svårigheter att de inte kan tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning. Eleven undervisas i ämnesområden istället för grundsärskolans ämnen.

Träningsskolan har en mer praktisk undervisning och dessutom social träning. Eleven läser ämnesområden där följande ämnen ingår: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

På träningsskolan sätts inga betyg och bedömningen görs med hänsyn till varje elevs individuella förutsättningar.

Särskola med inriktning träningsskola i Mjölby kommun

På Egebyskolan finns grundsärskolan med inriktningen träningsskola för elever i årskurs 1-9.

På Egebyskolan jobbar man efter grundsärskolans läroplan, med inriktning träningsskola, med fem ämnesområden: estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Egebyskolan

Skolstart grundsärskola

I dialog med rektor på förskolan diskuteras lämplig placering för eleven det år skolplikten inträder. Vid 6-års ålder, då skolplikten inträder förs en dialog med rektor på förskolan om lämplig placering för eleven.

Skolverket har tagit fram en broschyr för vårdnadshavare som bland annat besvarar frågor om vem som kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen man läser och hur barnets framtid påverkas.

Skolverkets broschyr ”Grundsärskolan är till för ditt barn” Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?