Mjölby kommun, länk till startsidan

Vattentjänstplan

Första januari 2023 skedde en förändring i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). I §6a LAV anges krav på att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan och planen ska upprättas innan sista december 2023. Det är kommunfullmäktige som beslutar om antagande och om ändring i vattentjänstplanen och planen ska prövas vart fjärde år.

Planen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Vattentjänstplanen är inte bindande.

Planen är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen och miljökontoret.

Samråd

Innan kommunfullmäktige kan fatta beslut om antagande av vattentjänstplanen ska samråd hållas. Syftet är att informera om kommunens planer samt att samla in frågor och synpunkter.

Allmänheten och särskilt berörda uppmuntras att ta del av samrådsunderlaget.

Samråd och utställning pågår från den 27 juni till den 13 september.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt nedan. Utskrivna exemplar finns även att tillgå i receptionen hos Mjölby kommun, Stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby. Om möjlighet inte finns att ta del av samrådsunderlaget, kontakta Mjölby kommun, se uppgifter nedan.

Synpunkter

Synpunkter och information inlämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 595 80 Mjölby eller samhallsbyggnad@mjolby.se senast 2023-09-13. Märk med ”Synpunkter Vattentjänstplan Mjölby”.

För frågor kring projektet kontakta Sofia Kronkvist, VA-Strateg, i Mjölby kommun, 010-234 61 22, sofia.kronkvist@mjolby.se.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?