Mjölby kommun, länk till startsidan

Vattensituationen i Mjölby kommun

Nu har det varit varmt och torrt under en längre period och vi ser att vattenförbrukningen har ökat markant under de senaste veckorna, vilket påverkar grundvattennivåerna. Våra vattenverk jobbar just nu på maxkapacitet och vi noterar att våra vattentorn har en låg vattennivå om kvällarna.

Just nu råder inga restriktioner, men vi vill ändå uppmana alla till att använda vattnet förnuftigt. Om vi hjälps åt nu att spara på vattnet minskar vi tillsammans risken att behöva införa ett eventuellt bevattningsförbud. Vårt vatten ska räcka till mycket.

Många bäckar små blir en stor å

Alla måste hjälpas åt att spara vatten, annars kan det bli nödvändigt att införa bevattningsförbud. Vårt vatten ska räcka till för alla törstiga, till matlagning, hygien, livsmedelsproduktion och mycket annat livsnödvändigt. Det ska räcka till för unga och gamla, friska och sjuka. Varenda droppe räknas.

Normlösa

Vattenverket i Normlösa har begränsad kapacitet. När det blir varmt väder ser vi direkt att vattenförbrukningen ökar då man fyller sina pooler och vattnar sin trädgård. Årets första värmedagar ökade användandet med 180 procent. Vattenverket har inte kapacitet att förse Normlösa med vatten om denna höga förbrukning håller i sig under flera dagar. Kommunen uppmanar därför till sparsamhet för alla som bor i Normlösa och som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet.

Spara på vattnet

Här nedan har vi några exempel på hur du kan hjälpa till att spara på vårt värdefulla vatten. 

 • Pooler, barnpooler, badtunnor och liknande fylls med fördel på under natten.
 • Om du tömmer en pool av något slag, återanvänd vattnet.
 • Om du måste vattna i trädgården görs det med fördel på kvällen eller tidigt på morgonen, annars dunstar vattnet bort.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen rekommenderas att fylla upp en tillbringare med vatten och ställ in den i kylen.
 • Laga droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Duscha i stället för att bada, ta så få och korta duschar som möjligt.
 • Skaffa en duschtimer och byt till snålspolande duschmunstycke och kranar.
 • Stäng av vattnet när du schamponerar eller tvålar in dig och medan du borstar tänderna eller rakar dig.
 • Kör inte tvätt- eller diskmaskinen förrän den är full.
 • Undvika att diska för hand under rinnande vatten. Diskvattnet som blir över kan du använda till att skölja ur förpackningar.
 • Skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd inte mer vatten än du absolut behöver till matlagning, till exempel pasta- och potatisvatten.
 • Drick kaffe ur samma mugg hela dagen, så sparar du disk.
 • Använd lilla spolknappen när du bara har kissat.

Vad gör jag om min brunn sinar?

När du har egen vattenförsörjning är det  du som fastighetsägare som har ansvar för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att det har en godkänd kvalitet. Vill du ta prover på ditt vatten för att kontrollera kvaliteten bör du använda ett ackrediterat laboratorium. Exempel på sådana är SGS Analytics eller Eurofins.

Låg vattennivå kan ge problem med din enskilda brunn.

Kortsiktiga lösningar

 • Fyll på vattendunkar hos grannar om de har vatten. Kanske går det att dra en slang från grannarnas brunn.
 • Fråga en granne i närheten om hen kan hjälpa till och fylla på vatten i brunnen.
 • Hos samhällsbyggnadsförvaltningen, på Ramstadgatan 17 i Mjölby, kan du fylla på egna dunkar med vatten under vardagar klockan 7-16. Använd ringklockan vid grinden.
 • Det finns företag som kan hjälpa till att fylla på brunnar med nytt vatten. Försäkra dig om att vattnet som levereras är livsmedelsklassat. Det finns en viss risk att vattnet i brunnen blir grumligt eftersom det egentligen ska rinna till genom marken eller sprickor i berget och inte komma uppifrån, en annan risk är att vattnet läcker ut ur brunnen igen.

Långsiktiga lösningar

Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka så du bör komma fram till en mer långsiktig lösning också.

 • Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten och avlopp?  
  Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Borra eller gräva ny brunn. Finspångs brunnsborrning, Rubenssons brunnsborrning och Motala brunnsborrning är exempel på företag som borrar brunnar.

Bevattningsförbud

Just nu råder det inte bevattningsförbud. Men, om det införs gäller det för alla som har kommunalt vatten och avlopp. Den som har egen brunn omfattas inte av förbudet.

Vad gäller vid bevattningsförbud

Får jag vattna i trädgården?

Enskilda fastigheter, flerfamiljshus, offentliga eller privata verksamheter får inte använda vattenslang eller spridare. Att använd en vanlig vattenkanna går bra.

Samla upp och använd regnvatten till bevattning. Det gäller för både befintliga, nysådda och nyplanerade grönytor, växter och träd.

Får jag fylla på vatten i poolen?

Nej, du får inte fylla eller byta vatten i poolen med kommunalt vatten. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spabad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att poolstommen inte riskerar att kollapsa, dock inte för att bada i den. Om du vill fylla poolen får du köpa vatten av en privat entreprenör.

Om du vill bada och simma hänsvisar vi till Lundbybadet och badsjöarna.

Får man vattna planer?

Nej, om det blir bevattningsförbud får man inte bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande med vatten från det kommunala nätet.

Får jag tvätta bilen hemma?

Nej. Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Åk till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.

Får jag använda högtryckstvätt?

Nej, du får inte använda högtryckstvätt eller slang för rengöring av fasader, altaner och liknande oavsett om du är fastighetsägare, hantverkare eller entreprenör.

Kan jag hämta vatten någonstans?

Alla är välkomna att hämta dricksvatten hos Samhällsbyggnadsförvaltningen på Ramstadgatan 17 i Mjölby.

På Ramstadgatan kan du fylla på egna dunkar med vatten under vardagar klockan 7-16. Använd ringklockan vid grinden. Du får hämta så mycket vatten som du själv kan bära, exempelvis 25-litersdunkar.

Om du behöver större mängder ska du anlita en entreprenör.

Har kommunen dunkar jag kan hämta vatten i?

Nej, du får själv skaffa kärl att hämta vatten i.

Kan kommunen göra undantag från ett bevattningsförbud?

I dagsläget finns inga undantag. Privatpersoner kommer inte ges undantag för att till exempel fylla en pool.

Företag eller verksamheter som av någon anledning behöver vatten för sin överlevnad på ett sätt som strider mot bevattningsförbudet, och där det inte går med annat vatten än dricksvatten, kan beviljas undantag.

Om bevattningsförbud införs och du vill ansöka om undantag är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad händer om jag bryter mot ett bevattningsförbud?

Kommunen har rätt att stänga av ditt vatten.

För näringslivet gäller vissa undantag

 • Användning av högtryckstvätt är tillåtet. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt om de inte kan använda högtryckstvätt.
 • Bevattning för att gjuta betong är tillåtet. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vattnet.
 • Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten är tillåtet. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen samt för miljön för närboende och passerande.
 • Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor är tillåtet. Undantag har beviljats, men gäller enbart växer för försäljning. Visningsrabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare.

Gäller något av ovanstående undantag din verksamhet behöver du inte skicka in någon ansökan om undantag. Men ditt företag måste fortfarande minska vattenförbrukningen i så stor utsträckning som möjligt och använda alternativt vatten om det är möjligt.

Det är bara företag som fått vissa undantag för att de ska kunna driva sina verksamheter, bevattningsförbudet gäller fortfarande alla andra utan undantag.

Kan företag ansöka om undantag för bevattning av planteringar och idrottsplatser?

Nej, om det blir bevattningsförbud är det inte tillåtet för företag att vattna med slang och vattenspridare på gräsmattor, planteringar, idrottsplaner och liknande.

Företag måste fortfarande minska vattenförbrukningen i så stor utsträckning som möjligt och använda alternativt vatten om det är möjligt. Vi avråder därför från allt anläggningsarbete av gräsmattor, planteringar och liknande i sommar.

Vad gäller för golfbanor?

Bevattningsförbudet gäller de som har kommunalt vatten och avlopp i hela kommunen. Det innebär att golfbanor med kommunalt vatten inte får använda dricksvatten för att bevattna sina anläggningar. Används vatten från egen brunn får man fortsätta vattna med det.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?