Mjölby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplan för del av Hattorp i Skänninge (solcellspaneler)

Planändringen görs för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak.

Karta över berörd detaljplan

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Byggnads- och räddningsnämnden avser att göra förändringar i nio detaljplaner för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak. Bakgrunden till detta är att det finns domstolsbeslut som pekar på att uppförandet av svarta solcellspaneler i områden med krav på röda tak är planstridiga.

I Skänninge berörs en detaljplan i Hattorp.

När planen antogs fanns redan bostäder med svarta tak i planområdet. I planområdet har därefter ett stort antal lov beviljats för byggnader som inte har röda tak, med hänvisning till de redan befintliga byggnaderna. Planbestämmelsen och dess syfte bedöms därför inte längre vara relevant i det aktuella planområdet.

Planförslaget innebär att nuvarande utformningsbestämmelse om röda tak tas bort.

Vad händer just nu?

Samråd om planförslaget pågår under perioden 18 november - 18 december 2022. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Planhandlingar:

Plankarta med beskrivning Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om samråd Pdf, 208.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad tycker du?

Den 18 november - 18 december 2022 pågår samråd om planförslaget. Allmänheten är under samrådet välkommen att komma in med synpunkter.

Synpunkter skickas senast 18 december skriftligen till

Byggnads- och räddningsnämnden, Mjölby kommun
595 80 Mjölby 

eller via e-post till byggnad@mjolby.se

Hantering av personuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?