Mjölby kommun, länk till startsidan

Hus

Det är detaljplanen som styr om du får bygga hus i ett område. Du behöver söka bygglov för att bygga ett nytt hus.

Utanför detaljplanerat område är det intilliggande bebyggelse som styr om du får bygga hus i ett område.

Bygglovsprocessen

Det är många steg i bygglovsprocessen. Det första du bör göra är att ta reda på om du har rätt att bygga och i vilken utsträckning du har rätt att bygga. För att göra det behöver du ta reda på om din fastighet eller mark omfattas av en detaljplan. Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga. I detaljplanen finns även övriga bestämmelser som påverkar hur du har rätt att bygga.

Bygglovsprocessen

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefontider
Bygglovskoordinator och bygglovsinspektör kontorstid 8–17.Bygglovshandläggare tisdag och torsdag 8–9 och 13–14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?