Mjölby kommun, länk till startsidan

Fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus

Från och med 2027 måste alla hushåll ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära bostaden. Detta innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det.

Dummybild

Alla hushåll är skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningsavfall kan i dag lämnas på återvinningsstationen om det inte finns ordnad insamling i anslutning till bostaden. En sådan ordnad sortering av förpackningar i eller i nära anslutning till bostäder blir dock obligatoriskt från 2027. Det kallas för fastighetsnära insamling, eller FNI. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fungerande insamling av sorterat avfall, och att det kan hämtas på ett bra sätt.

Från och med år 2024 är det kommunen eller kommunens auktoriserade entreprenör som kommer att hämta fastigheternas förpackningar. Detta med anledning av en lagförändring som för över ansvaret för insamlingen från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) till kommunerna. Kommunen får ersättning för detta från producenterna.

Förpackningar ska sorteras ut i följande fraktioner:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Färgade och ofärgade glasförpackningar
 • Metallförpackningar

Alla återvinningsstationer, där konsumenterna också kan lämna sorterade förpackningar, kommer till en början att finnas kvar.

För dig som är fastighetsägare till flerbostadshus med förpackningsinsamling

Om din fastighet har fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar idag kommer det ske vissa förändringar vid årsskiftet.

Kommunen kommer auktorisera entreprenörer för hämtning av förpackningsavfallet. Under hösten kommer godkända entreprenörer som kommunen skrivit avtal med listas här på vår hemsida.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från 1 januari 2024. Om de inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör.

 • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss?
  Då kan ni så klart fortsätta använda dem. Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa som beslutas av Mjölby kommuns kommunfullmäktige.
 • Kommunen kommer att betala ut en ersättning till fastighetsägare med FNI under året.
 • Ersättningen grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Ersättningen är satt till 400 kronor per hushåll och år. Ersättningen kan komma att ändras.

Ersättningen grundar sig på att hämtning sker av samtliga fraktioner:

 • pappersförpackningar
 • plastförpackningar
 • ofärgat och färgat glas
 • metallförpackningar
 • returpapper/tidningar

För flerbostadshus som inte har gemensam insamling av förpackningar

Senast 1 januari 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sina förpackningar och returpapper där de idag lämnar rest- och matavfall. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver börja planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling av förpackningarna och returpapper också.

Samlokaliserade verksamheter kan anmäla sig

Från januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar från förpackningsproducenterna. Det gäller hushållens förpackningar och förpackningar från de verksamheter som delar kärl för återvinning med hushåll.

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll ska anmäla till kommunen om de vill ha fortsatt insamling tillsammans med hushållen.

Här Pdf, 78.2 kB, öppnas i nytt fönster. kan du anmäla att du fortsatt vill ha insamling av förpackningar.

Vad gäller för verksamheter som inte är samlokaliserade?

Verksamheter som inte delar sopkärl med hushåll berörs inte av denna ändring utan samma regler gäller som idag.

Detta behöver du som fastighetsägaren göra

 • Se till att det finns utrymme för att samla in fem olika förpackningsslag samt returpapper senast den 1 januari 2027, eller då kommunen väljer att införa det. Kontakta gärna kommunen redan nu för att höra hur planen för utbyggnad av fastighetsnära insamling ser ut.
 • Om det finns svårigheter att ordna fastighetsnära insamling för alla avfallsslag, kontakta kommunen för att diskutera hur insamlingen kan lösas.
 • Befintliga avtal med nuvarande insamlingsentreprenör kan behöva sägas upp eller omförhandlas. Själva insamlingen kommer i de allra flesta fall kunna fortsätta, men kommunen har ingen skyldighet att ordna fastighetsnära insamling av förpackningar före 1 januari 2027.
 • Informera de boende om de förändringar som berör er.

Tips på informationsmaterial

God materialåtervinning börjar med att de boende tar ansvar för att sortera sitt avfall. För att de boende ska kunna sortera sitt avfall på rätt sätt har fastighetsägaren en viktig roll att sprida information. Det finns mycket underlag och många bra verktyg som kan bidra till ett bra resultat.

 • Material från Avfall Sverige kommer att läggas upp på sverigesorterar.se under hösten 2023.
 • Kommunen är behjälplig och tar gärna fram material efter de förutsättningar som ni har. – Kontakta oss för att få veta mer.
 • Information finns också på avfallsportalen nu Länk till annan webbplats..
 • Använd er av Avfall Sverigs Handbok för avfallsutrymmen för att optimera användning av avfallsutrymmet. Den hittar ni här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Använd detta i era egna kanaler (fastighetsägarens kanaler) för att informera om de förändringar som väntar.
 • I samband med årsskiftet 2023/2024 startar en kampanj i många kommuner, för att uppmärksamma allmänheten på de förändringar som kommer.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?