Mjölby kommun, länk till startsidan

Kommunen tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar

Från och med 1 januari 2024 tar Mjölby kommun över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Senast 2027 ska fastighetsnära insamling (FNI) vara infört i hela Sverige. Just nu pågår en utredning hur detta ska införas i Mjölby kommun.

Bild på en sorteringsanordning med olika fack för förpackningsavfall

Kommunalt insamlingsansvar 2024

Sommaren 2022 beslutade regeringen om nya regler som innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall, och att så kallad fastighetsnära insamling ska ske senast 1 januari 2027.

I Mjölby kommun har vi nu påbörjat arbetet med att se över hur detta kan göras på ett så bra sätt som möjligt för Mjölby kommuns invånare. Det finns stora utmaningar med att kunna genomföra fastighetsnära insamling men vi ser också fram emot att kunna ta ett helhetsgrepp om hushållens avfall.

Varför tar kommunerna över ansvaret?

Syftet är att återvinningen av förpackningar ska öka för att det på sikt blir enklare för hushållen att sortera ut förpackningarna. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera och då minskar behovet av nya råvaror

Vad händer med återvinningstationerna?

Mjölby kommun tar över de befintliga återvinningstationerna (ÅVS) och förpackningar kommer kunna lämnas vid en ÅVS efter 1 januari 2024 som idag. Den enda skillnaden är att det är kommunen som har ansvar för tömning, städning och allmän skötsel. Nya skyltar kommer att finnas på stationen som berättar vart du ska vända dig om du har något att anmäla.

Vad gäller för småhus och villor?

Införandet av fastighetsnära insamling för småhus och villor kommer inte att genomföras inför övertagandet 1 januari 2024 utan det ligger några år fram i tiden.

Mer information kommer löpande publiceras på vår hemsida.

För dig som är fastighetsägare till flerbostadshus med förpackningsinsamling

Vi utreder just nu lösningar och återkommer med information till fastighetsägare till flerbostadshus och föreningar som idag har fastighetsnära insamling av förpackningar inom kort.

Ni behöver inte säga upp några avtal för insamling av förpackningar.

För flerbostadshus som inte har gemensam insamling av förpackningar

Senast 1 januari 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sina förpackningar där de idag lämnar rest- och matavfall. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver börja planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling av förpackningarna också.

 

Samlokaliserade verksamheter kan anmäla sig

Från januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar från förpackningsproducenterna. Det gäller hushållens förpackningar och förpackningar från de verksamheter som delar kärl för återvinning med hushåll.

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll ska anmäla till kommunen om de vill ha fortsatt insamling tillsammans med hushållen.

Här Pdf, 78.2 kB, öppnas i nytt fönster. kan du anmäla att du fortsatt vill ha insamling av förpackningar.

Vad gäller för verksamheter som inte är samlokaliserade?

Verksamheter som inte delar sopkärl med hushåll berörs inte av denna ändring utan samma regler gäller som idag.

Viktiga datum

Att bygga upp en ny infrastruktur är ett omfattade arbete. Men de viktigaste datumen nu för alla kommuner i Sverige är:

  • 1 januari 2024 - Sveriges kommuner tar över insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall.
  • 1 januari 2026 – Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027 – Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?