Mjölby kommun, länk till startsidan

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med 1 januari 2024 tar Mjölby kommun över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Senast 2027 ska fastighetsnära insamling (FNI) vara infört i hela Sverige. Nu pågår en utredning hur detta ska införas i Mjölby kommun.

Bild på en sorteringsanordning med olika fack för förpackningsavfall

Kommunalt insamlingsansvar 2024

Sommaren 2022 beslutade regeringen om nya regler som innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall, och att så kallad fastighetsnära insamling ska ske senast 1 januari 2027.

I Mjölby kommun har vi nu påbörjat arbetet med att se över hur detta kan göras på ett så bra sätt som möjligt för Mjölby kommuns invånare. Det finns stora utmaningar med att kunna genomföra fastighetsnära insamling men vi ser också fram emot att kunna ta ett helhetsgrepp om hushållens avfall.

Vad händer med återvinningstationerna?

Mjölby kommun tar över befintliga återvinningstationer (ÅVS) och förpackningar kommer kunna lämnas vid en ÅVS efter 1 januari 2024 som idag.

Vad gäller för småhus och villor?

Införandet av fastighetsnära insamling för småhus och villor kommer inte att genomföras inför övertagandet 1 januari 2024 utan det ligger några år fram i tiden.

Mer information kommer löpande publiceras på vår hemsida.

Viktiga datum

Att bygga upp en ny infrastruktur är ett omfattade arbete. Men de viktigaste datumen nu för alla kommuner i Sverige är:

  • 1 januari 2024 - Sveriges kommuner tar över insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall.
  • 1 januari 2026 – Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027 – Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?