Avfallstaxa privatpersoner

Villaområde med husfasader och trädgårdar.

Här kan du läsa om vad som ingår i priset för privatpersoners sophämtning och tömning av slam från eget avlopp. Kostnaden för sophämtningen består av grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Det kan också tillkomma tilläggsavgifter vid exempelvis beställning av extra sophämtning. Tömning av slam från eget avlopp baseras på avloppets storlek och hur lång slang som behövs.

Vad ingår i priset för sophämtning?

Som villaägare betalar du en grundavgift, den är lika stor för alla. Du betalar också en hämtnings- och behandlingsavgift, hur stor den summan blir beror på storleken på sopkärlet och hur ofta soporna hämtas. I avgifterna som du betalar ingår också att du kan lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

1) Grundavgift

Grundavgiften finansierar kommunens kostnader för återvinningscentralen, ristippar samt planering av avfallshanteringen.

2) Hämtnings- och behandlingsavgifter

Kärlet ska placeras på överenskommen uppställningsplats vid hämtning. Om du inte vill eller har möjlighet att placera kärlet vid sopbilens uppställningsplats kan du kontakta oss för att få hjälp med det. Då kan vi ordna så att föraren hämtar kärlet åt dig, dock max 50 meters dragväg, och du debiteras dubbla hämtnings- och behandlingsavgiften. Dina sopor hämtas en gång varannan vecka och kärlstorlek 140 liter är det vanligaste. Vill du ha hämtning mer sällan krävs dispens från miljönämnden. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att rengöra kärlet.

Tabell hämtnings- och behandlingsavgifter

Hämtning

Grund-avgift

Kärl­storlek
140 liter

Kärl­storlek
190 liter

Varannan vecka
(26 gånger per år)

800

850

1 540

Var fjärde vecka
(13 gånger per år)

800

4253) Tilläggsavgift

Tilläggsavgifter är avgifter för tjänster utöver ordinarie abonnemang.

Tabell tilläggsavgifter

Tilläggsavgift - Orsak

Taxa

Extra säck, vid ordinarie hämtning,
säcken ska ha en maximal volym på 125 liter, vara väl försluten och märkt med adress

120

Byte till större kärl, per kärl

420

Byte till mindre kärl, per kärl

0

Extra sophämtning kärl

270

 

Hur fungerar slamtömning för mig med enskilt avlopp?

Slam hämtas minst en gång per år och följer uppgjort körschema. Om du vill ha tömning mer sällan krävs dispens från miljönämnden. Extra tömningar utförs senast fem arbetsdagar efter beställning och akuta tömningar ska ske inom 24 timmar från beställning.

Om tömning ej kan ske på grund av hinder kallas det bomkörning. Då debiteras tömnings- och behandlingsavgiften som en extra avgift för att tömningen ej kunnat genomföras.

Tabell hämtnings- och behandlingsavgift för enskilda avlopp


Taxa
ordinarie tömning

Taxa

extra tömning

Taxa

akut tömning

< 3 m³

1 430

1 990

2 650

3,1 – 6 m³

1 855

2 540

3 400

Extra avgift för brunnar över 6 m³, per m³ och tömning

220

220

220

Extra slang utöver 25 meter per påbörjad 10 meters längd.

180

180

180

Bomkörningsavgift

1 000

1 000

1 000

Bajamaja

1 280

1 990

2 650

Fosforfilter

810

1 990

2 650

Räkneexempel

Enfamiljshus med ett 140 liters kärl på hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka betalar en grundavgift på 800 kronor, en hämtnings- och behandlingsavgift på 850 kronor. Den totala avgiften blir då 138 kronor i månaden och 1650 kronor per år.

Du kan också läsa avfallstaxan i sin helhet på sidan Avfalltaxa 2021.

Framsida av broschyren "Avfallstaxa privatpersoner"

Kontakt

Kundservice: 010-2345233
Telefontid vardagar: 09:30-12:00
samt 13:30-15:30
E-post: TKDebitering@mjolby.se
Felanmälan: 0142-107 07