Avfallstaxa privatpersoner

Villaområde med husfasader och trädgårdar.

Här kan du läsa om de vanligaste avgifterna för privatpersoners sophämtning och tömning av slam från eget avlopp. Kostnaden för sophämtning består av grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Det kan också tillkomma tilläggsavgifter, exempelvis om du vill byta till ett större kärl. Kostnad för tömning av slam från eget avlopp baseras på anläggningens storlek och hur lång slang som behövs.

Vad ingår i priset för sophämtning?

Som villaägare betalar du en grundavgift, den är lika stor för alla. Du betalar också en hämtnings- och behandlingsavgift, hur stor den summan blir beror på storleken på sopkärlet och hur ofta soporna hämtas. I avgifterna som du betalar ingår också att du kan lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

1) Grundavgift

Grundavgiften finansierar kommunens kostnader för återvinningscentralen, ristippar samt planering av avfallshanteringen.

2) Hämtnings- och behandlingsavgifter

Kärlet ska placeras på överenskommen uppställningsplats vid hämtning. Om du inte vill eller har möjlighet att placera kärlet vid sopbilens uppställningsplats kan du kontakta oss för att få hjälp med det. Då kan vi ordna så att föraren hämtar kärlet åt dig, dock max 50 meters dragväg, och du debiteras dubbla hämtnings- och behandlingsavgiften. Dina sopor hämtas en gång varannan vecka och kärlstorlek 140 liter är det vanligaste. Vill du ha hämtning mer sällan krävs dispens från miljönämnden. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att rengöra kärlet.

Tabell hämtnings- och behandlingsavgifter

Hämtning

Grund-avgift

Kärl­storlek
140 liter

Kärl­storlek
190 liter

Varannan vecka
(26 gånger per år)

850

870

1 570

Var fjärde vecka
(13 gånger per år)

850

4303) Tilläggsavgift

Tilläggsavgifter är avgifter för tjänster utöver ordinarie abonnemang.

Tabell tilläggsavgifter

Tilläggsavgift - Orsak

Taxa

Extra säck, vid ordinarie hämtning,
säcken ska ha en maximal volym på 125 liter, vara väl försluten och märkt med adress

120

Byte till större kärl, per kärl

430

Byte till mindre kärl, per kärl

0

Extra sophämtning kärl

280


Hur fungerar slamtömning för mig med enskilt avlopp?

Slam hämtas minst en gång per år och följer uppgjort körschema. Om du vill ha tömning mer sällan krävs dispens från miljönämnden. Extra tömningar utförs senast fem arbetsdagar efter beställning och akuta tömningar ska ske inom 24 timmar från beställning.

Om vi inte kommer åt att tömma din brunn, exempelvis för att något är ivägen för slambilen, kallas det bomkörning. Då behöver du betala en bomkörningsavgift och åtgärda problemet.

Tabell hämtnings- och behandlingsavgift för enskilda avlopp


Taxa
ordinarie tömning

Taxa

extra tömning

Taxa

akut tömning

< 3 m³

1 460

2 030

2 700

3,1 – 6 m³

1 890

2 590

3 470

Extra avgift för brunnar över 6 m³, per m³ och tömning

220

220

220

Extra slang utöver 25 meter per påbörjad 10 meters längd.

180

180

180

Bomkörningsavgift

1 020

1 020

1 020

Bajamaja

1 450

2 030

2 700

Fosforfilter

820

2 030

2 700

Räkneexempel

Enfamiljshus med ett 140 liters kärl på hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka betalar en grundavgift på 850 kronor, en hämtnings- och behandlingsavgift på 870 kronor. Den totala avgiften blir då 143 kronor i månaden och 1720 kronor per år.

Du kan också läsa avfallstaxan i sin helhet på sidan Avfalltaxa.

Kontakt

Kundservice: 010-2345233
Telefontid vardagar: 09:30-12:00
samt 13:30-15:30
E-post: TKDebitering@mjolby.se
Felanmälan: 0142-107 07

Senast publicerad