Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Avfall och återvinning

När du sorterar dina sopor rätt bidrar du till att materialet återvinns och ser till att farliga ämnen inte kommer ut i naturen. Som avfall räknas det som man ska göra sig av med. Hushållen ska lämna avfall på Hulje återvinningscentral eller på någon av återvinningsstationerna. Det som inte går att sortera lägger du i soppåsen hemma. Är du osäker på hur du ska sortera något, besök vår sorteringsguide.