Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett ekipage med travhäst och jockey.

UPPLEVA & GÖRA

Ungdomskulturstipendium

Ungdomskulturstipendiet som är på 15 000 kronor, utdelas i samband med firandet av Sveriges Nationaldag.

Kriterier för ungdomskulturstipendium

Ändamål/syfte

Ungdomskulturstipendiet syftar till att uppmuntra och stödja ungdomar som är aktiva inom kulturområdet, exempelvis konst, musik, litteratur, teater, film, dans, konsthantverk eller kulturmiljö. Stipendiet ska stimulera mottagaren till fortsatta studier och vidareutveckling.

Villkor

  1. Stipendiemottagaren ska vara eller ha varit bosatt i Mjölby kommun under stor del av sin uppväxt, och fylla högst 25 år under ansökningsåret (till och med 31 december).

  2. Ansökan/förslag ska innehålla en presentation, meritförteckning samt motivering.

  3. Person som fått ungdomskulturstipendium av Mjölby kommun inom ett konstområde kan inte tilldelas nytt stipendium inom samma område.

Riktlinjer

Vem eller vilka som tilldelas stipendium beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan utse annan stipendiat än sökande eller föreslagen.

Stipendiet kan vid utdelningstillfälle tilldelas en eller flera stipendiater. Stipendiet kan maximalt delas på två mottagare.

Kultur- och fritidsnämnden ska kortfattat motivera sitt val av stipendiat/stipendiater. Nämnden ska även ha ett mångfaldsperspektiv vid urval.

Ungdomskulturstipendiet ska utlysas på kommunens digitala anslagstavlor, senast en månad före ansökningstidens utgång.

Utdelning av stipendiet sker vid den tidpunkt kultur- och fritidsnämnden finner lämplig.

Ansökan kan göras efter att vi utlyst stipendiet vilket görs under mars månad.

Ansökan skickas till:

Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80 Mjölby

 

Eller via e-post till: kulturofritid@mjolby.se

 

Kriterier till Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium antogs av kultur- och fritidsnämnden den
2 november 2015, § 46.

Här kan du se vilka som tidigare utsetts till ungdomskulturstipendiater i Mjölby kommun!