Stipendium

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 november 2019 om en ny form för utdelning av kulturstipendier.

Från och med 2020 finns det endast ett kulturstipendium i Mjölby kommun. Det nya stipendiet är inte baserat på ålder. Stipendiet är inte längre sökbart som det varit tidigare.

Kriterier kulturstipendium

Ändamål/syfte

Kulturstipendiet syftar till att uppmuntra och stödja kulturaktörer inom exempelvis konst, musik, litteratur, teater, film, dans, konsthantverk eller foto, och därmed jämförbara områden av kulturell karaktär.

Villkor

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att nominera minst sex kulturaktörer, med god spridning över de olika kulturformerna.

Nomineringarna ska baseras på dokumentation av den nominerades verksamhet samt bedömning av konstnärlig kvalité gjord av sakkunnig inom aktuellt kulturfält. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att nomineringsförslaget sammanfattas i form av en kort presentation samt motivering.

Beslut om stipendiat tas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan inte utse annan stipendiat än de av sakkunniga nominerade.

Stipendiemottagaren ska vara född eller mantalsskriven i Mjölby kommun, eller ha annan anknytning till kommunen.

Person som fått kulturstipendium av Mjölby kommun inom ett konstområde, kan inte tilldelas nytt stipendium inom samma område.

Utdelning av stipendiet

Stipendieutdelningen förläggs till firandet av Sveriges Nationaldag. Ett diplom delas ut samt blommor och prissumma.

En intervju görs i samband med utdelandet alternativt inom en vecka och publiceras på kommunens webbsida och i kortform på kommunens sociala medier.

Stipendiesumma

Stipendiesumman är 20 000 kronor.

Tidigare stipendiater

Kulturstipendiater

Ungdomskulturstipendiater

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

kulturofritid@mjolby.se

Senast publicerad