Till innehållet
Ett ekipage med travhäst och jockey.

UPPLEVA & GÖRA

Stipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut två stipendier, kulturstipendiet samt ungdomskulturstipendiet.

Stipendiater 2019

Kulturstipendiet tilldelas Kulturföreningen Svartå Soffteater

Kultur- och fritidsnämndens motivering:
” Kulturföreningen Svartå Soffteater firar under 2019 10 år som teaterproducent i Mjölby kommun. De har byggt upp en väl fungerande verksamhet, där uppbyggnad av en scen på Sörby rundloge med 200 publikplatser ingår. De har på så sätt skapat ett välkommet, nytt och fräscht tillskott av scenkonst för en bred målgrupp i Mjölby kommun.”

Tidigare års kulturstipendiater

Ungdomskulturstipendiet tilldelas Helena Raivio, konststuderande

Kultur- och fritidsnämndens motivering:
” Helena har sedan gymnasiet studerat och uttryckt sig inom bild och form med en stor bredd av olika konstyttringar, såsom textil, video, teckning, skulptur och performance. Gemensamt för hennes skapande är de texter som Helena skriver och därefter skapar ifrån. Stipendiet ger Helena möjlighet att genomföra ett pågående projekt vid konsthögskolan i Oslo.”

Tidigare års ungdomskulturstipendiater

Egen ansökan

Egen ansökan görs på vår ansökningsblankett. Blanketten fyller du i på datorn. Skriv ut blanketten och underteckna innan du skickar in den.

Ansökan om kulturstipendierPDF

Om ytan i blankettens fält inte räcker till kan ytterligare information bifogas som bilaga.

Förslag på stipendiat
Man kan också lämna ett förslag på stipendiat, förslaget skickas in via brev eller e-post. Det räcker inte med att endast lämna in ett namn på en person/organisation, i de fall behandlas inte förslaget.
Förslaget ska innehålla:

  • presentation av personen/föreningen
  • meritförteckning
  • motivering

När delas stipendierna ut?

Stipendierna delas årligen ut i samband med kommunens officiella firande av Sveriges Nationaldag.

Stipendiesumma

Stipendiesumman är 15 000 kronor för respektive stipendium.

Vill du veta mer?

Läs mer om kriterierna till de olika stipendierna på följande sidor

Kulturstipendium
Ungdomskulturstipendium

Kungörelse

Stipendierna utlyses på kommunens digitala anslagstavlor, senast en månad innan ansökningstidens utgång.

Ansökan/förslag ska vara oss tillhanda senast fredag den 5 april 2019, för sent inkommen ansökan/förslag behandlas inte.

Ansökan skickas till:

Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80  Mjölby

 

Eller via e-post: kulturofritid@mjolby.se