Kulturskolans avgifter

Om du spelar ett instrument kostar det inget extra att vara med i orkestrar och ensembler. Om du går i ämnet Instrumentspel och sjunger kostar körsång inget extra.

Terminsavgifter

Kurs

Belopp

Övrig information

Instrumentspel

800 kronor

inklusive instrumentlån

Instrumentspel

600 kronor

eget instrument

Instrumentspel, piano och slagverk

800 kronor

*

Digital pianokurs (nyhet hösten 2022)350 kronor

Bild och form

600 kronor

inklusive material

Musikverkstad

350 kronor


Sångensemble/kör

350 kronor


Drill

350 kronor


Digitalt musikskapande, POP-grupp

350 kronor

*

Instrumentlek

500 kronor

inklusive instrumentlån

Instrumentlek

350 kronor

eget instrument

Fördjupningskurs i musik

1400 kronor


 * I ämnena akustisk gitarr, dragspel, piano samt trumset/slagverk måste man ha tillgång till ett eget instrument. Detta gäller även digitalt musikskapande (iPad med appen Garageband).

Detta gäller vid återlämnande av låneinstrument

När eleven slutar på Kulturskolan (eller köper eget instrument) ska låneinstrumentet lämnas tillbaka vid den tid och plats som lektion brukar äga rum. Instrumentet tas emot, granskas och godkänns av elevens lärare.

Om låneinstrumentet inte återlämnas inom 14 dagar från det att avanmälan gjorts, tar Kulturskolan ut en förseningsavgift. En faktura skickas till vårdnadshavaren. Om instrumentet trots detta ej återlämnas förbehåller sig Kulturskolan rätten att avgöra instrumentets värde vid det aktuella tillfället och fakturera vårdnadshavaren för att kunna införskaffa ett ersättningsinstrument.

Förkommet instrument ersätts enligt ovan.

Kontakt

(expeditionen är oftast bemannad klockan 10-12 vardagar)

kulturskolan@mjolby.se

Assistent

Tommy Öster, telefon: 010-234 57 55

Vid besök

Hör gärna av dig innan, så det finns någon på plats som kan ta emot dig.


Postadress: Kulturskolan, Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby

Senast publicerad