Personal

Här presenterar sig lärarna på Kulturskolan!

De flesta av oss är tillsvidareanställda och övriga är så kallade timlärare som kommer en eller ett par dagar i veckan och undervisar.

Klicka på respektive ämnesgrupp i innehållsförteckningen så berättar vi lite grand om oss själva!

Bild & Form

Cecilia Uhlin

Cecilia har hand om våra tre grupper i Bild & Form.

cecilia.uhlin@mjolby.se


Brassinstrument

Maria (Mia) Dahl

Jag heter Mia och undervisar på trombon, baryton, valthorn och tuba. Jag undervisar även i Brasslek, Musikverkstan och har hand om den Nya blåsorkestern som startar upp nu på hösten 2020. Jag arbetar också med Mjölby Ungdomsmusikkår.

Dessutom har jag musik tillsammans med barn och ungdomar inom särskolan på Egebyskolan och på Dackeskolan.

maria.dahl@mjolby.se


Olov Lindberg

Jag undervisar främst i trumpet och valthorn, men har även elever i trombon, baryton och tuba.

Jag jobbar också med Brasslek och Musikverkstan, stämrepeterar Mjölby Ungdomsmusikkårs trumpetsektion och leder Kulturskolans storband - Black River Big Band. Jag ger också lektioner i musikteori och gehörslära.

Musikaliskt är jag en allätare, men jazz- och improvisationsmusik tycker jag är särskilt kul att syssla med.

olov.lindberg@mjolby.se


Till sidans topp

Stråkinstrument

Ingemar Hjertén

Jag heter Ingemar och undervisar i ämnena fiol, altfiol, cello, kontrabas, stråkorkester, stråkkvartett, Musikverkstan och Stråklek. Allra roligast tycker jag det är med orkesterspel, när alla elever får träffas och spela tillsammans!
Jag leder även en vuxenorkester - Mjölby Musiksällskap.

Något mer jag tycker är roligt är att spela dragspel som jag nu även undervisar i.

ingemar.hjerten@mjolby.se


Ulrika Hagman

Jag heter Ulrika och tycker mycket om att spela fiol och viola. Mig träffar du på fiol- och violaundervisning, i Stråklek och i Stråkorkestrarna här på Kulturskolan. Eller så kanske vi ses på "Musiklek i förskoleklass" ute på din skola där vi sjunger, rör oss till musik och provar olika instrument. Jag har också ämnet Funktionsinriktad musikterapi (FMT) där vi använder musiken som medel för att utveckla kroppens möjligheter.

ulrika.hagman@mjolby.se


Therese Hållén

Jag undervisar på fiol, viola, cello, kontrabas och elbas. Jag jobbar också med våra stråkorkestrar och ämnet Digitalt musikskapande.

Jag är också delaktig i Kulturskolans integrationsprojekt.

therese.hallen@mjolby.se


Till sidans topp

Träblås

Ylva Jönsson

Jag är träblåslärare med klarinetten som huvudinstrument. Jag jobbar med Musiklek i förskoleklass, Träblåslek, blåsorkester, klarinettensemble och pianoelever.

ylva.jonsson@mjolby.se


Lina Carlsson

Jag heter Lina Carlsson. Jag valde att bli musiklärare eftersom jag gillar att jobba med barn och ungdomar. Förutom flöjt undervisar jag även i kör, orkester, Instrumentlek, Musikverkstan och Musiklek på sexårs.

lina.carlsson@mjolby.se


Alexandros Koutsogiannis

Alex heter jag, och jag undervisar i saxofon. Att vara musiklärare är för mig att skapa en personlig relation med eleverna, att försöka bredda deras musikaliska horisonter och att ha superkul! Förutom de enskilda lektionerna med mina saxofonelever är jag orkesterledare för BlåsSlaget och medhjälpare i storbandet Black River Big Band. Jag jobbar också med Kulturskolans integrationsprojekt, Träblåslek och Musikverksta'n.

alexandros.koutsogiannis@mjolby.se


Tina Herrgårdh

Hej alla!

Jag är enhetschef på Kulturskolan, men jobbar också med blåsorkestrar och ibland med mitt huvudinstrument tvärflöjten.

tina.herrgardh@mjolby.se


Till sidans topp

Övriga lärare

Andreas Niskala

Andreas heter jag som har hand om slagverksundervisningen på Kulturskolan. Jag  arbetar även med olika orkestrar, bland annat är jag ledare för Mjölby Ungdomsmusikkår sedan hösten 2011. Andra ämnen jag har är Musikverkstan och slagverksensemble.

Hoppas att vi ses!

andreas.niskala@mjolby.se


Anna Ericsson

Jag heter Anna och jobbar med pianoundervisningen på Kulturskolan. Hos mig får man spela antingen enskilt eller i grupp. Sedan hösten 2019 finns dessutom en pianoensemble på skolan som jag leder. Jag är främst klassiskt skolad, men har ett brett intresse inom musik och piano så alla musikstilar går att spela hos mig! Jag spelar gärna tillsammans med andra musiker och uppmuntrar mina elever att göra detsamma - i orkestrar, mindre ensembler, band mm.

Hoppas vi ses!

anna.ericsson-rosvall@mjolby.se

 

(Anna är föräldraledig från vårterminen 2021 och ersätts av Oskar Fridell).


Leon de Witt Sandström

Ny gitarrlärare från höstterminen 2020.

Olivia Carlsson

Olivia är lärare i ämnet Drill.

olivia.karlsson2@mjolby.se


Tommy Öster

Jag jobbar med administrativa uppgifter på Kulturskolan, såsom elev- och notregistrering och fakturering. Jag ställer även upp som pianist och arrangör när behov uppstår.
Min bakgrund är huvudsakligen av musikalisk karaktär.

tommy.oster@mjolby.se


Till sidans topp