Blåsorkestrar

BlåsSlaget

Den här orkestern, för barn i skolår 4, startade höstterminen 2019 och leds av Alex Koutsogiannis och Lina Carlsson.

Övningstid: tisdagar klockan 17.30–19 i Etyden (ensemblesalen).

Kontakt

BlåsSlagets orkesterledare

Alex Koutsogiannis

Tel: 072-264 75 57

alexandros.koutsogiannis@mjolby.se


Rockstar

Orkester som startade hösten 2018 och leds av Tina Herrgårdh. Musikanternas ålder är skolår 4-5.

Övningstid: tisdagar klockan 17.15-18.45 på Mjölby Kulturscen.

Vid frånvaro vill jag att ni hör av ert till mig (Tina) via telefonsamtal, SMS eller mejl.
Jag kommunicerar med er mestadels via mejl om det funkar för er (säg till annars så löser vi det på annat sätt).

Kontakt

Rockstars ledare

Tina Herrgårdh

tina.herrgardh@mjolby.se

telefon: 0142-857 30 eller 073-060 28 42


Go Music

Orkestern började spela tillsammans hösten 2020. Musikanterna går i skolår 3. Den leds av Mia Dahl och Andreas Niskala.

Övningstid: måndagar klockan 17-18.15 på Mjölby Kulturscen.

Vid frånvaro vill jag att ni hör av er till mig (Mia) via telefonsamtal, SMS, eller mejl. Jag kommunicerar med er mestadels via mejl, om det funkar för er (säg till annars så löser vi det på annat sätt).  

Kontakt

Go Musics orkesterledare

Mia Dahl

maria.dahl@mjolby.se


Black River Big Band

Kulturskolans storband. Vi spelar främst jazz, både äldre swingmusik och modernare jazzlåtar. Även vissa rock-, och blueslåtar smyger sig in i vår repertoar. Medlemmarna i bandet går i huvudsak på högstadiet och gymnasiet.

Ledare: Olov Lindberg, Alex Koutsogiannis och Tommy Öster

Repetitioner: onsdagar klockan 18-19.45 på Mjölby Kulturscen

Under höstterminen brukar vi delta vid tre evenemang. Vi hoppas att vi kan genomföra dem även i år, men vi får anpassa oss efter myndighetens riktlinjer avseende folksamlingar och allmänna sammankomster. Därför återkommer vi längre fram under terminen med mer info.
De evenemangen är:

  • Höstjazzen 21 oktober
  • Östgöta Big Band 22 november
  • Kulturskolans Julkonsert 15 december

Mail-lista
Vi har upprättat en mail-lista där all information till bandet skickas ut. Om du som medlem eller vårdnadshavare vill ta del av de mailen kan du skicka ett mail till Olov enligt adressen nedan, så läggs du till i de utskicken. 

Kontakt

BRBB's orkesterledare

Olov Lindberg

olov.lindberg@mjolby.se


Mjölby Ungdomsmusikkår

Vår äldsta blåsorkester, med blås- och slagverkselever samt dans- och drillgrupp. Mjölby Ungdomsmusikkår är en egen förening, men Kulturskolan står för all utbildning av medlemmarna.

Repetitioner: fredagar klockan 17-17.45 (stämrepetition), klockan 18-19.30 (orkesterepetition) på Mjölby Kulturscen.

Ledare: Andreas Niskala och Mia Dahl

Mjölby ungdomsmusikkår - mumk.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Enhetschef

Tina Herrgårdh
Telefon: 0142-857 30


Assistent

Tommy Öster
Telefon: 0142-857 55


Lärartelefon 0142-157 57

kulturskolan@mjolby.se


Postadress: Kulturskolan, Lagmansgatan 34 595 52 MJÖLBY