Skänninge Marken

Sveriges äldsta och största torg- och gatumarknad och besöks av cirka120 000 personer. När man årligen, första onsdagen och torsdagen i augusti samlas till folkfest, fullföljs en tradition med tusenåriga anor. Hela stan blir till en enda stor festplats.

Första onsdagen och torsdagen i augusti

Skänninge Marken genomförs varje år första onsdagen och torsdagen i auguti. Enda undantaget är om första torsdagen infaller första augusti, då läggs marknaden veckan efter. Marknadsområdet inrymmer 1 700 marknadsplatser.

Sammanlagt finns det knallar (försäljare) på mer än 5 000 löpmeter. Som om inte detta vore nog, finns också Nordeuropas största ambulerande tivoli, Axels Tivoli, på plats i Skänninge. Skänninge Marken drivs av Skeninge Idrottsklubb, på uppdrag av Mjölby kommun.

www.skänningemarken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marknadsdagar är 3-4 augusti 2022

Skänninge Marken kommer att genomföras under 2022.

Ansökan och priser

Om du vill ansöka om marknadsplats gör du det skriftligt senast den 15 mars innevarande år. Ansökan inkommen efter den 15 mars registreras inte.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla uppgift om organisationsnummer alternativt personnummer, firmanamn, för- och efternamn, adress, telefonnummer, aktuellt produktsortiment samt platsbehov. Ansökningsblankett finns att hämta för utskrift, se nedan.

Bekräftelse eller avslag

Registrerad ansökan besvaras senast den 1 juni. Svaret på en registrerad ansökan är antingen en faktura med tillhörande PM eller ett avslag.
En ansökan som avslagits står automatiskt i kö för återbudsplatser. Återbud fördelas inte förrän tidigast den 15 juli. Vid tilldelad återbudsplats erhålles ett skriftligt besked därom.

Marknadsplatser och priser

Varje marknadsplats är tre löpmeter.

Platser och priser

Avser

Pris

Övrig information

Mjölbygatan

900 kronor

3 meter

Övriga gator, torg, tivoliområde

800 kronor

3 meter

Livsmedelstillägg

1000 kronor

avser försäljning av korv, hamburgare, kebab, langos med mera.

Städavgift

600 kronor

avser plats utanför vissa näringsfastigheter.

Demoplats

2500 kronor


 

Ordningsregler på Skänninge Marken

  • Tilldelad plats ska vara intagen senast klockan 11 på onsdagen.
  • Försäljning ska pågå till minst klockan 21 såväl onsdag som torsdag.
  • Överlåtelse av plats är inte tillåten.
  • Enligt lag är du skyldig att synligt skylta med firmanamn, namn, organisations- eller personnummer, adress och telefonnummer.
  • Försäljning av sprayer annat än för hår- och kroppsvård, soft air guns, fågelvisselpipor, knivar för annat än köksbruk och samlarföremål samt alla typer av drog- och nazistiska produkter eller symboler är inte tillåten på Skänninge Marken. Överträdelse medför förutom avstängning även avhysning från marknadsområdet.
  • Kvitto på betald platshyra ska medtagas och uppvisas vid kontroll.
  • Utskjutande skärmtak får inte förekomma.

Kontakt

Skänninge Marken

Telefon: 073-060 30 20

Postadress: Box 128, 596 23 Skänninge

Senast publicerad