Välkommen till föreningsarkivet

Under 20 års tid har många valt att förvara sina värdefulla handlingar i föreningsarkivet i Mjölby kommun.

Arkiv från föreningar, företag, gårdar och personer

Nu finns det totalt 470 ordnade och förtecknade arkiv i föreningsarkivet. De flesta kommer från föreningar, men även från företag, gårdar och personer.  I arkivet är alltifrån fackliga och politiska organisationer till kulturella, gymnastik- och idrottsföreningar representerade. I företags- och personarkiven finns det spännande material som har använts till utställningar, föredrag och böcker.  

Vill du veta vilka arkiv som finns?

Information om östgötska förenings-, företags-, gårds- och personarkiv.

ÖLFA - Östergötlands Arkivförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningar är välkomna att lämna sina arkiv

Alla föreningar i Mjölby kommun är välkomna att lämna in sina arkivhandlingar. Föreningsarkivet tar självklart också emot arkiv från föreningar som inte är verksamma längre eller från nedlagda lokala företag samt gårds- och personarkiv. Många föreningar förvarar värdefulla handlingar i Mjölby kommuns föreningsarkiv. Sedan starten 1989 har totalt över 470 arkiv tagits emot. De flesta kommer från föreningar, men även från företag, gårdar och personer.

Arkivhandlingarna ordnas och förtecknas, så att det blir enkelt att söka i dem. Föreningen får en arkivförteckning, för att veta vad som finns bevarat.

Vad bör en förening bevara?

Arkivet tar bara emot respektive förenings eget material, men inte verifikationer eller cirkulär. Tips på vad som bör bevaras för framtiden finns i länken nedan.

Detta bör du bevara för framtiden

 • Protokoll från styrelse- och årmöte
 • Utgående skrivelser och brev
 • Stadgar
 • Historiker, jubileumsskrifter och egna trycksaker
 • Kontrakt och avtal
 • Verksamhets- och revisionsberättelser
 • Medlemsregister och liknande förteckningar
 • Inkommande skrivelser och brev
 • Kassaböcker eller databokföring
 • Bokslut och budgetar
 • Statistik
 • Ritningar och kartor
 • Foton
 • Tidningsurklipp
 • Övrigt av intresse

Kostnad för säker förvaring

För aktiva föreningar är avgiften för förvaringen 213 kronor per påbörjad hyllmeter och år. Handlingarna deponeras, de är fortfarande föreningens egendom. När det gäller nedlagda föreningar står kommunen för kostnaderna.

Öppettider

Föreningsarkivet är stängt för besökare tills vidare.

Kontakt

Föreningsarkivet

Telefon: 0142-853 80 eller 0142- 850 00

Telefax: 0142-851 20

foreningsarkivet@mjolby.se 

Besöksadress: Burensköldsvägen 11, Stadshuset i Mjölby