Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som det också kallas, är till för dig som har problem med försörjningen. Ekonomiskt bistånd beräknas i regel utifrån en från riksnorm som regeringen beslutar om varje år. Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på en individuell bedömning där många faktorer räknas in.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Grundläggande förutsättningar

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, måste du uppfylla vissa grundläggande förutsättningar som finns i lagen. Du måste först själv ha försökt att lösa din situation, du ska till exempel ha ansökt om andra ersättningar som du kan tänkas ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du är arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande. Vilka de exakta grundläggande förutsättningarna är kommer din handläggare tala om för dig.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomisk bistånd kan göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats.

Provräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Försörjningsstöd finns till för att du ska kunna klara dig när lön eller andra inkomster och ersättningar från exempelvis Försäkringskassan eller A-kassa inte räcker till nödvändiga utgifter.
Målet är alltid att det ekonomiska biståndet ska vara tillfälligt och att du ska klara av att försörja dig själv så snart som möjligt. Regeringen har bestämt vad som anses vara en skälig levnadsnivå. Detta kallas för riksnorm och är lika för alla kommuner i hela landet.

Utöver denna riksnorm kan kostnader för hyra, el, medicin, läkarvård, barnomsorg, fackavgift och arbetsresor vara godkända utgifter. Bedömning av dessa kostnader görs efter riktlinjer som varje kommuns socialnämnd fastställer varje år och som följer Socialtjänstlagen (SOL).

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi till exempel får reda på att ett barn utsätts för brott är vi skyldiga att berätta det för polisen.

Kontakt

Mottagningen för försörjningsstöd

Besöksadress Norrgården: Industrigatan 9, Mjölby

Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 10-12.


Telefon: 0142-856 56

Telefontider: måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9.15-10 samt torsdagar klockan 14-14.45
 
E-post: social@mjolby.se