Vindkraft

I Mjölby kommun är vindförhållandena gynnsamma för vindkraft. I dagsläget finns det ett fyrtiotal vindkraftverk uppförda i kommunen.

Vindkraften är en fråga som berör och engagerar många människor. Vindkraften är en förnyelsebar energikälla som man från statligt håll har ambitionen att utveckla och bygga ut. Vindkraftutbyggnad är dock inte problemfritt och vindkraftverk kan påverka människor och natur negativt.

Vindkraftsetableringar prövas enligt två olika lagstiftningar. Dels som bygglov enligt Plan- och bygglagen, samt som anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken.

Prövningen enligt Miljöbalken kan antingen ske av Miljönämnden som anmälan eller av länsstyrelsen som tillstånd. Var prövningen sker beror antingen på etableringens storlek eller om vindkraftsprojektören frivilligt väljer att söka tillstånd. Bygglov ansökes hos Byggnads- och räddningsnämnden.

Enstaka mindre vindkraftverk (gårdsverk) med en totalhöjd på mindre än 50 meter kräver endast bygglov. Se riktlinjer Pdf, 16 kB, öppnas i nytt fönster. för gårdsverk.

Karta över etablerade samt ansökta vindkraftverk i Mjölby kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret & byggnadskontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se
byggnad@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad