Naturguidebok

Att öka kunskapen om biologisk mångfald hos allmänheten är ett av naturvårdens viktigaste arbeten. Därför presenteras några av kommunens guldkorn i en naturguidebok. Med ett lättsamt språk, många färglada foton och detaljerade kartor tar guideboken med dig ut till några av kommunens riktiga "naturpärlor".

Från istid till nutid

Naturguiden är på drygt 100 sidor och berättar historien om Mjölby kommuns landskap från istid till nutid. Boken avslutas med att mer ingående presentera 25 fina och besöksvänliga naturområden. Här förklaras också  begrepp som allemansrätt, naturreservat och biologisk mångfald. Dessutom presenteras några specifika arter som finns i kommunen.

Naturguiden är numera gratis och finns att hämta i kommunens reception, turistinformationen i Skänninge och på miljökontoret i stadshusett i Mjölby.

NaturguidenPDF

Naturpärlor i Mjölby kommun, en detaljerad karta,PDF

Treasures of Nature in Mjölby MunicipalityPDF

Naturguiden uppdelad i mindre filer

Del 1 är en allmän beskrivning över kommunens geologi, historia och landskap samt information om allemansrätt, naturskydd och biologisk mångfald.

Del 2 är en guide till 25 områden "naturpärlor" i kommunen, där varje område presenteras med karta, foton och text. I del 2 finns också beskrivning på 11 olika arter, växt- eller djurgrupper som är specifika för kommunen.

Framsida, förord och innehållsförteckningPDF

Sid 1-6

Del 1:

Kapitel 1 GeologiPDF

Sid 7-14

Kapitel 2 Från Svarthö till ängshöPDF

Sid 15-19

Kapitel 3 Vilda, vackra vattenPDF

Sid 20-24

Kapitel 4 Myllans och mulens markerPDF

Sid 25-27

Kapitel 5 Exklusiva ekarPDF

Sid 28-29

Kapitel 6 Skogens skatterPDF

Sid 30-32

Kapitel 7 Mångfald i naturenPDF

Sid 33-34

Kapitel 8 Skyddad naturPDF

Sid 35-38

Kapitel 9 Fritt liv - friluftsliv!PDF

Sid 39-41

Del 2:

Kapitel 10

Naturpärlor i Mjölby kommun

Här kan du hitta till några av kommunens "smultronställen" och även läsa om några av områdenas specifika arter av växter, djur, lavar och mossor.

Du kan även ladda ned Naturpärlor i Mjölby kommun, en detaljerad kartaPDF. Kartan visar var områdena nedan finns i kommunen.

Inför utflyktenPDF

Sid 42

Område 1-3PDF

Sid 43-47

 • Tåkerns naturreservat
 • Väderstad hembygdsgård
 • Åsabackarnas naturreservat

Område 4-8 samt om flugblomsterPDF

Sid 48-56

 • Marstad ängar
 • Vattenverkstan
 • Hospitalsdammen
 • Lunds backe
 • Örbackens naturreservat
 • Flugblomster

Område 9-12 samt om luddvedel och forsärlaPDF

Sid 57-67

 • Stentorpsmyren
 • Skogssjöområdets naturreservat
 • Luddvedel
 • Kungshögarna
 • Svartån
 • Forsärla

Område 13-15 samt om läderbagge, fladdermöss och kungsfiskarePDF

Sid 68-76

 • Solberga naturreservat
 • Läderbagge
 • Öjebro
 • Fladdermöss
 • Lillån
 • Kungsfiskare

Område 16-21 samt om tall och lavarPDF

Sid 77-88

 • Ekebergs slåtteräng
 • Västra Harg
 • Tall
 • Svaneholm
 • Bo
 • Aren
 • Lavar
 • Saxkärren

Område 22-25 samt om kattfot, tjäder, orre och vitmossaPDF

Sid 89-99

 • Stämma naturreservat
 • Kattfot
 • Haddebo
 • Tjäder och orre
 • Vitgölen
 • Vitmossa
 • Ullebergsskogen

Kapitel 11 LästipsPDF

Sid 100-101

Kapitel 12 OrdlistaPDF

Sid 102-108