Personal på miljökontoret

Kontakt

Miljöchef

Jenny Asp-Andersson

Telefon: 0142-850 24

jenny.asp.andersson@mjolby.se


Assistenter

Petra Malm

Telefon: 0142-850 27

petra.malm@mjolby.se


Annika Tångring

Telefon: 0142-852 44

annika.tangring@mjolby.se


Livsmedelsinspektörer

Lisa Svensson, samordnare för livsmedel

Telefon: 0142-856 27

lisa.svensson@mjolby.se


Jenny Gustafsson, livsmedelskontroll och dricksvatten från enskild brunn

Telefon: 0142-859 89

jenny.gustafsson@mjolby.se


Philippe Pahlberg, livsmedelskontroll

Telefon: 0142-366 266

philippe.pahlberg@mjolby.se


Sanna Fredriksson, livsmedelskontroll (tjänstledig)

Telefon: 0142-853 84

sanna.fredriksson@mjolby.se


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Charlotte Hallin, ställföreträdande miljöchef, samordnare för miljöskydd

Telefon: 0142-366 268

charlotte.hallin@mjolby.se


Emma Snejder, samordnare för hälsoskydd och enskilda avlopp

Telefon: 0142-852 42

emma.snejder@mjolby.se


Cajsa Eriksson, miljöskydd

Telefon: 0142-850 28

cajsa.eriksson@mjolby.se


Harald Helgesson, miljöskydd

Telefon: 0142- 366 265

harald.helgesson@mjolby.se


Mina Gunnarsson, miljöskydd, enskilda avlopp

Telefon: 0142-854 43

mina.gunnarsson@mjolby.se


Carl Arrhenius, enskilda avlopp, naturvård

Telefon: 0142-852 30

carl.arrhenius@mjolby.se


Katarina Sjölander, enskilda avlopp

Telefon: 0142- 366 267

katarina.sjolander@mjolby.se


Linnéa Lentini, miljöskydd, enskilda avlopp (tjänstledig)

Telefon: 0142-859 52

linnea.lentini@mjolby.se


Kommunekolog

Anna Carpholm

Telefon: 0142-853 86

anna.carpholm@mjolby.se