Personal på miljökontoret

Kontakt

Miljöchef

Jenny Asp-Andersson

Telefon: 0142-850 24

jenny.asp.andersson@mjolby.se


Assistenter

Petra Malm

Telefon: 0142-850 27

petra.malm@mjolby.se


Annika Tångring

Telefon: 0142-852 44

annika.tangring@mjolby.se


Livsmedelsinspektörer

Lisa Svensson, samordnare för livsmedel

Telefon: 0142-85627

lisa.svensson@mjolby.se


Sanna Fredriksson, livsmedelskontroll

Telefon: 0142-853 84

sanna.fredriksson@mjolby.se


Jenny Gustafsson, livsmedelskontroll och dricksvatten från enskild brunn

Telefon: 0142-859 89

jenny.gustafsson@mjolby.se


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cajsa Eriksson, samordnare för miljöskydd

Telefon: 0142-850 28

cajsa.eriksson@mjolby.se


Linnéa Andersson, miljöskydd, enskilda avlopp

Telefon: 0142-859 52

linnea.andersson@mjolby.se


Carl Arrhenius, enskilda avlopp

Telefon: 0142-852 30

carl.arrhenius@mjolby.se


Elvisa Zahirovic, hälsoskydd

Telefon: 0142-852 42

elvisa.zahirovic@mjolby.se

Mina Gunnarsson, livsmedelskontroll, miljöskydd

Telefon: 0142-85443

mina.gunnarsson@mjolby.se


Miljöinspektörer

David Hansevi, ställföreträdande miljöchef, samordnare för hälsoskydd (tjänstledig)

Telefon: 0142-859 58

david.hansevi@mjolby.se


Kommunekolog

Anna Carpholm

Telefon: 0142-853 86

anna.carpholm@mjolby.se