Personal på miljökontoret

Kontakt

Miljöchef

Jenny Asp-Andersson

Telefon: 010-234 50 24

jenny.asp.andersson@mjolby.se


Administratörer

Petra Rosén

Telefon: 010-234 50 27

petra.rosen@mjolby.se


Livsmedelsinspektörer

Lisa Svensson, samordnare för livsmedel

Telefon: 010-234 56 27

lisa.svensson@mjolby.se


Jenny Gustafsson, livsmedelskontroll och dricksvatten från enskild brunn

Telefon: 010-234 59 89

jenny.gustafsson@mjolby.se


Philippe Pahlberg, livsmedelskontroll

Telefon: 010-234 62 66

philippe.pahlberg@mjolby.se


Sanna Franzén, livsmedelskontroll

Telefon: 010-234 53 84

sanna.franzen@mjolby.se


Veronica Bohlin, livsmedelskontroll

Telefon: 010-234 59 58

veronica.bohlin@mjolby.se


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Charlotte Hallin, ställföreträdande miljöchef, samordnare för miljöskydd

Telefon: 010-234 62 68

charlotte.hallin@mjolby.se


Emma Snejder, samordnare för hälsoskydd och enskilda avlopp

Telefon: 010-234 52 42

emma.snejder@mjolby.se


Harald Helgesson, miljöskydd, enskilda avlopp

Telefon: 010-234 62 65

harald.helgesson@mjolby.se


Linnéa Lentini, miljöskydd

Telefon: 010-234 59 52

linnea.lentini@mjolby.se


Mina Gunnarsson, miljöskydd

Telefon: 010-234 54 43

mina.gunnarsson@mjolby.se


Carl Arrhenius, miljöskydd, enskilda avlopp

Telefon: 010-234 52 30

carl.arrhenius@mjolby.se


Katarina Sjölander, enskilda avlopp

Telefon: 010-234 62 67

katarina.sjolander@mjolby.se


Veronica Bohlin, hälsoskydd

Telefon: 010-234 59 58

veronica.bohlin@mjolby.se


Sanna Franzén, hälsoskydd

Telefon: 010-234 59 52

sanna.franzen@mjolby.se


Kommunekologer

Anna Carpholm

Telefon: 010-234 53 86

anna.carpholm@mjolby.se


Johanna Wahlbäck

Telefon: 010-234 50 28

johanna.wahlback@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad