Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Boende för dig med funktionshinder

Bo på dina villkor...För en del människor med funktionshinder är det bästa ett gruppboende eller en servicebostad. För andra passar det bättre att bo kvar i sitt gamla hem med hjälp av bostadsanpassning eller stöd i hemmet.

Servicebostad

I en servicebostad får du stöd av personal dygnet runt. I närheten av din servicebostad finns det gemensamma utrymmen för service och samvaro.

Gruppbostad

En gruppbostad består oftast av fyra-fem lägenheter, kring gemensamma utrymmen. Här finns personal dygnet runt. Det finns tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter är också knutna till verksamheten.  

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad är ett boende utan personal. Lägenheten är  anpassad efter dina behov. Behöver du stöd och hjälp med ditt dagliga liv, till exempel genom hemtjänsten, ska du ansöka om det genom omsorgs- och socialförvaltningen.

Bo hemma med stöd

Hemtjänst för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Boendestödjare kan hjälpa dig hemma. Du kan balnd annat få hjälp med hjälp med personlig hygien, städning, tvätt eller inköp.  Du kan också få stöd av personal vid till exempel läkarbesök eller bankärenden.  

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Ett boende för barn eller unga med funktionsnedsättning och komplicerade omvårdnadsbehov som inte kan bo hos föräldrarna. Man kan bo i ett familjehem eller i en bostad med särskild service.  

Grupp- och serviceboenden

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se