Växelvård, avlastning

Växelvård  kan ges till äldre människor för att avlasta anhöriga. Om den som vårdar en äldre närstående eller ett funktionshindrat barn behöver lite vila, kan du som tar emot vården, tillfälligt få vistas på en av kommunens korttidsplatser.

Korttidsplats för växelvård finns på Slomarps vårdboende och Dackes korttidsboende i Mjölby samt på Vifolkagårdens vårdboende i Mantorp.

Om du har frågor eller vill ansöka om växelvård kontaktar du enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

Kontakt

Enheten äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00

utredning.aldre@mjolby.se

utredning.lss@mjolby.se

Senast publicerad