Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Rådet för delaktighet

Rådets uppgifter är bland annat att säkerställa tillgänglighetsfrågor, arbeta utifrån barnperspektivet samt att arbeta för en samverkan mellan kommunen och funktionshinderrörelsen. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter

Ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby, Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Krister Jensen, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Ordinarie ledamöter

Lars-Åke Pettersson, oppositionsråd (M) 

Anna-Lena Sörenson, (S) ordförande tekniska nämnden

Agneta Karlsson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Eva Alex, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO) 

Sally Remmert, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Yvonne Ljungberg, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO) 

Maria Larsson, FUB Mjölby

Ersättare

Birgitta Gunnarsson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Britt-Marie Andersson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Karin Klevelid, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Lena Mann, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Anette Svensson, FUB Mjölby

Protokoll

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Åsman

Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se