Rådet för delaktighet

Rådets uppgifter är bland annat att säkerställa tillgänglighetsfrågor, arbeta utifrån barnperspektivet samt att arbeta för en samverkan mellan kommunen och funktionshinderrörelsen. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter

Ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby, Socialdemokraterna (S)

1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lars-Åke Pettersson (M)

2:e vice ordförande

Krister Jensen, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Ordinarie ledamöter 

Anna-Lena Sörenson, (S) ordförande tekniska nämnden

Agneta Karlsson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Eva Alex, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO) 

Karl-Arne Blomkvist, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Yvonne Ljungberg, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO) 

Maria Larsson, FUB Mjölby

Ersättare

Birgitta Gunnarsson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Britt-Marie Andersson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Karin Klevelid, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Lena Mann, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Anette Svensson, FUB Mjölby

Protokoll

Kontakt

Kommunsekreterare

Elisabeth Rosenqvist

Telefon: 010-234 54 86
elisabeth.rosenqvist@mjolby.se

Senast publicerad