Naturvårdsprogram

År 2001 antog kommunfullmäktige det första naturvårdsprogrammet för Mjölby kommun.

Näckrosor. Foto: Gunnar Myrhede

Syftet är dels att styra kommunens naturvårdsarbete och dels fungera som ett aktuellt planeringsunderlag vid olika prövningar och ställningstaganden som rör markanvändning.

Programmet omfattar hela kommunen geografiskt och består av en programdel och en objektskatalog.

Programdelen beskriver de åtgärder som behöver göras för att bevara och utveckla de höga naturvärden som finns i kommunen. Objektskatalogen beskriver särskilda områden och platser i kommunen med kända höga naturvärden. Det kan vara allt från stora värdefulla geologiska bildningar som Mjölbyfältet eller Ljunaområdet till små sumpskogar på enstaka hektar. Objektskatalogen reviderades under 2010. Programdelen har reviderats under 2012 och fastställts av kommunstyrelsen i början av 2013.

Använd nedanstående länkar om du vill ladda ner naturvårdsprogrammet eller titta på tillhörande kartor.

Åtgärdsrevidering 2013 Pdf, 751 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsprogrammets objektskatalog som GIS-karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läsanvisningar till naturvårdsprogrammets objektskatalog Pdf, 11 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsprogram antaget 2001

Senast publicerad