Näringslivet i kommunen

Det går mycket bra för näringslivet i Mjölby kommun – bland annat har antalet sysselsatta ökat stadigt under många år. Tillverkningsindustri, företagstjänster, utbildning samt transport har haft de största ökningarna.

Coronahjälpen håller medborgarna uppdaterade

Nu kan du dela med dig av information som rör din verksamhets insatser för att minska smittspridning när kunderna nyttjar dina tjänster eller köper dina produkter. Coronahjälpen

En överblick

Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin. Här finns till exempel Toyota Material Handling Europe som driver en av världens största produktionsanläggningar för truckar i Mjölby. Företaget har cirka 3000 anställda i Mjölby. Väderstad AB, med nära 1000 anställda i den lilla orten Väderstad, är en ledande global leverantör av högeffektiva lantbruksmaskiner för sådd och jordbearbetning.

Handel är en annan stor näringsgren och det är kanske inte så konstigt då Mjölby fungerar som närmast större ort för flera av grannkommunerna. Därför har Mjölby sedan många år det högsta handelsindexet för dagligvaror i Östergötland. I Skänninge verkar Runsvengruppen som är moderbolag till varuhuskedjan ÖoB. Företaget har sitt centrallager till ÖoB i Skänninge och sysselsätter där 230 anställda. 

Maten har länge varit betydelsefull i vår kommun, delvis tack vare Östgötaslätten. Lantbruket är relativt sett en stor näringsgren. Här finns också en betydande livsmedelsindustri med flera större företag. Dessutom räknas Mjölby Gymnasium som en av de mest framgångsrika kockutbildarna i landet med många fina utmärkelser.

Fantastisk infrastruktur

Mjölby kommun har ett utmärkt geografiskt läge och utomordentliga kommunikationer. E4, riksväg 32 och 50 samt järnvägen med södra stambanan som har anknytning vidare till Hallsberg, går igenom kommunen.

Pendeltågstrafik finns tillgänglig i Mjölby, Mantorp och Skänninge. Härifrån reser du bekvämt till exempelvis Linköping, Norrköping eller Motala.

Internationella flygförbindelser finns tillgängliga i Linköping och Norrköping. I Norrköping finns också en av landets största och modernaste fullservicehamnar.

Mjölby är också en knutpunkt för flera nationella bredbandsnät.

Antal sysselsatta per bransch 2019

Bransch

Antal

Jordbruk, skogsbruk och fiske

477

Tillverkning och utvinning

4035

Energi och miljö

116

Byggverksamhet

756

Handel

1586

Transport

515

Hotell och restauranger

383

Information och kommunikation

281

Kreditinstitut och försäkringsbolag

46

Fastighetsverksamhet

138

Företagstjänster

789

Civila myndigheter och försvaret

526

Utbildning

1340

Vård och omsorg

1577

Personliga, kulturella tjänster m.m.

542

Okänd bransch

121

Totalt

13 228

Företag

2020 fanns det drygt 2 650 företag i Mjölby kommun. 1400 företag drivs av enmansföretagare, det vill säga de har inga anställda. 670 företag har mellan 1-9 anställda medan cirka 70 företag har 10-49 anställda. Det finns två riktigt stora tillverkningsindustriföretag i kommunen. Det är Toyota Material Handling med cirka 3000 anställda i Mjölby och Väderstad AB med cirka 1000 anställda i Väderstad.

Här finns en länk till näringslivsregistret Öppnas i nytt fönster.. Där kan du söka information om företag i kommunen sorterat efter bland annat bransch.

Största arbetsgivarna

De största arbetsgivarna i kommunen efter antal årsarbetare augusti 2021:

Toyota Material Handling: 3000
Mjölby kommun: 2200
Väderstad AB: 1000
Kriminalvården: 300
Runsven: 230
ASM Foods: 140
Arriva Östgötapendeln: 120
Cenova: 90

Pendling

Arbetspendlingen över kommungränsen är omfattande för Mjölby kommun. År 2019 pendlade 5951 personer ut från Mjölby till arbete i annan kommun. 5356 personer pendlade in till arbete i Mjölby kommun. Sammanlagt rör sig drygt 11307 personer över kommungränsen varje dag i syfte att nå sitt arbete. Pendlingen har under flera år ökat i båda riktningarna.

7872 personer både bor och arbetar i Mjölby kommun.

Annan statistik?

Söker du efter annan statistik är du välkommen att höra av dig till någon här nedan.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Näringslivsutvecklare

Jonny Bertholdsson

Telefon 010-234 51 12

E-post jonny.bertholdsson@mjolby.se

 

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 010-234 58 57

asa.elandersson@mjolby.se