Fakta om näringslivet

Det går mycket bra för näringslivet i Mjölby kommun – bland annat har antalet sysselsatta ökat stadigt under många år. Tillverkningsindustri, företagstjänster, utbildning samt transport har haft de största ökningarna.

Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin. Här finns till exempel Toyota Material Handling Europe som driver en av världens största produktionsanläggningar för truckar i Mjölby. Företaget har 2 370 anställda i Mjölby. Väderstad AB, med nära 1000 anställda i den lilla orten Väderstad, är en ledande global leverantör av högeffektiva lantbruksmaskiner för sådd och jordbearbetning.

Handel är en annan stor näringsgren och det är kanske inte så konstigt då Mjölby fungerar som närmast större ort för flera av grannkommunerna. Därför har Mjölby sedan många år det högsta handelsindexet för dagligvaror i Östergötland. I Skänninge verkar Runsvengruppen som är moderbolag till varuhuskedjan ÖoB. Företaget har sitt centrallager till ÖoB i Skänninge och sysselsätter där 230 anställda. 

Maten har länge varit betydelsefull i vår kommun, delvis tack vare Östgötaslätten. Lantbruket är relativt sett en stor näringsgren. Här finns också en betydande livsmedelsindustri med flera större företag. Dessutom räknas Mjölby Gymnasium som en av de mest framgångsrika kockutbildarna i landet med många fina utmärkelser.

Fantastisk infrastruktur

Mjölby kommun har ett utmärkt geografiskt läge och utomordentliga kommunikationer. E4, riksväg 32 och 50 samt järnvägen med södra stambanan som har anknytning vidare till Hallsberg, går igenom kommunen.

Pendeltågstrafik finns tillgänglig i Mjölby, Mantorp och Skänninge. Härifrån reser du bekvämt till exempelvis Linköping, Norrköping eller Motala.

Internationella flygförbindelser finns tillgängliga i Linköping och Norrköping. I Norrköping finns också en av landets största och modernaste fullservicehamnar.

Mjölby är också en knutpunkt för flera nationella bredbandsnät.

Antal sysselsatta per bransch 2020

Bransch

Antal

Jordbruk, skogsbruk och fiske

497

Tillverkning och utvinning

3 927

Energi och miljö

114

Byggverksamhet

778

Handel

1 498

Transport

517

Hotell och restauranger

433

Information och kommunikation

278

Kreditinstitut och försäkringsbolag

57

Fastighetsverksamhet

150

Företagstjänster

682

Civila myndigheter och försvaret

579

Utbildning

1 281

Vård och omsorg

1 602

Personliga, kulturella tjänster m.m.

447

Okänd bransch

143

Totalt

13 028

Näringslivsregister

Här finns en länk till näringslivsregistret Öppnas i nytt fönster.. Där kan du söka information om företagen i kommunen sorterat efter bland annat bransch.

Största arbetsgivarna

De största arbetsgivarna i kommunen efter antal anställda i mars 2022:

Toyota Material Handling: 2 370
Mjölby kommun: 2200
Väderstad AB: 965
Kriminalvården: 300
Runsven: 230
Region Östergötland: 175
One partner group: 160
ASM Foods: 135
Arriva Östgötapendeln: 130
City gross: 100
EgCe (McDonald's i Viringe): 95
Cenova: 90

Pendling

Arbetspendlingen över kommungränsen är omfattande för Mjölby kommun. År 2020 pendlade 6 058 personer ut från Mjölby till arbete i annan kommun. 5 360 personer pendlade in till arbete i Mjölby kommun. Sammanlagt rör sig drygt 11 418 personer över kommungränsen varje dag i syfte att nå sitt arbete. Pendlingen har under flera år ökat i båda riktningarna.

7 668 personer både bor och arbetar i Mjölby kommun.

Annan statistik?

Söker du efter annan statistik är du välkommen att höra av dig till någon här nedan.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Näringslivsutvecklare

Jonny Bertholdsson

Telefon 010-234 51 12

E-post jonny.bertholdsson@mjolby.se

 

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 010-234 58 57

asa.elandersson@mjolby.se

Senast publicerad