Fastighetsägare

Här finns en lista med kontaktuppgifter för större fastighetsägare med lokaler för industrier och företag i Mjölby kommun.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se

Senast publicerad