Fritidsklubb

Verksamheten är för elever i årskurs 4 till 6 och vi erbjuder morgon- och eftermiddagsomsorg. Fritidsklubben drivs av personal från fritidsgården.

Verksamheten

Barnen på fritidsklubben disponerar alla lokaler på fritidsgården samt har tillgång till skolans olika lokaler.
Som alla andra fritidshem följer vi läroplanens mål och riktlinjer men utifrån ett mellanstadieperspektiv.

Mål

  • Att eleverna ska känna sig trygga hos oss, respektera allas olikheter och att de känner att de är en del av gemenskapen.
  • Att ge eleverna utrymme att utveckla sina personliga intressen men även utmana dem att pröva nya utmaningar.
  • Att eleverna ska få träna på att ta ansvar.
  • Att elevernas skoldag ska bli komplett med glädje, inlärning och social träning.

Bra att veta

  • Under fyra veckor på sommarlovet är verksamheten förlagd till annat fritidshem
  • Uppsägningstiden är två månader

Kontakt

Mjölby frititidklubb

Ansvariga: Annika Andersson, Maria Strand

Telefon: 0142-850 85

fritidskl@mjolby.se