Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Donationsfonder

Om du stämmer in på villkoren, kan du söka medel ur någon av kommunens donationsfonder. Utdelning sker i december. Vi vill ha din ansökan senast klockan 16 fredagen den 19 oktober 2018.

Så här ansöker du

  • Fyll i en blankett som du hämtar i vårt blankettarkiv eller genom att kontakta Medborgarservice i stadshusets reception, telefon 0142-859 95.
  • Fyll i och skriv under ansökan och lämna den till Medborgarservice i stadhuset i Mjölby, eller skicka den med post till Medborgarservice, Mjölby kommun, 595 80 Mjölby.
  • Vi vill ha din ansökan senast fredagen den 20 oktober klockan 16.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta
Medborgarservice, telefon: 0142-859 95 eller medborgarservice@mjolby.se

Ansökningsblanketter för donationsfonder

Donationsfonder som går att söka 2018

Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond

Medel ur fonden ska användas dels till bidrag åt personer, boende i före detta Skeppsås kommun, som är i behov av ekonomisk hjälp och dels för att anordna trivselaktiviteter eller liknande för äldre i samma område.

Stiftelsen Nils Kalls fond

Medel ur fonden kan sökas av barn och ungdomar mellan 7-16 år bosatta i före detta Skänninge kommun och som har av läkare konstaterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.