Donationsfonder

Om du stämmer in på villkoren, kan du söka medel ur någon av kommunens donationsfonder. Utdelning sker i december.

Donationsfonder som går att söka 2020

Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond

Medel ur fonden ska användas dels till bidrag åt personer, boende i före detta Skeppsås kommun, som är i behov av ekonomisk hjälp och dels för att anordna trivselaktiviteter eller liknande för äldre i samma område.

Stiftelsen Nils Kalls fond

Medel ur fonden kan sökas av barn och ungdomar mellan 7 - 16 år bosatta i före detta Skänninge kommun och som har av läkare konstaterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Så här ansöker du

Vi vill ha din ansökan senast fredagen den 16 oktober 2020 klockan 16. Utdelning sker i december. 

Behöver du hjälp att ansöka?

Vill du ha mer information eller få en blankett hemskickad är du välkommen att kontakta
medborgarservice.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 5000
medborgarservice@mjolby.se