Donationsfonder

Om du stämmer in på villkoren, kan du söka medel ur någon av kommunens donationsfonder. Utdelning sker i december.

Donationsfonder som går att söka ur.

Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond

Medel ur fonden ska användas dels till bidrag åt personer, boende i före detta Skeppsås kommun, som är i behov av ekonomisk hjälp och dels för att anordna trivselaktiviteter eller liknande för äldre i samma område.

Stiftelsen Nils Kalls fond

Medel ur fonden kan sökas av barn och ungdomar mellan 7 - 16 år bosatta i före detta Skänninge kommun och som har av läkare konstaterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Så här ansöker du

Sista ansökningsdag är fredag den 14 oktober klockan 16. Utdelning sker i december. 

Behöver du hjälp att ansöka?

Vill du ha mer information eller få en blankett hemskickad är du välkommen att kontakta
Medborgarservice.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 5000
medborgarservice@mjolby.se

Senast publicerad