Donationsfonder

Om du stämmer in på villkoren, kan du söka medel ur någon av kommunens donationsfonder. Utdelning sker i december.

Donationsfonder som går att söka ur.

Stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfond

Fonden är till för ekonomiska bidrag till behövande, folkbokförda i Mjölby kommun. Sjukvård och hjälpmedel till behövande sjuka, rekreationsresa, konvalescensvård eller lägervistelse. Trevnad för långvarigt sjuka och pensionärer samt annat socialt behov för enskilda och familjer.

Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond

Medel ur fonden ska användas dels till bidrag åt personer, boende i före detta Skeppsås kommun, som är i behov av ekonomisk hjälp och dels för att anordna trivselaktiviteter eller liknande för äldre i samma område.

Stiftelsen Nils Kalls fond

Medel ur fonden kan sökas av barn och ungdomar mellan 7 - 16 år bosatta i före detta Skänninge kommun och som har av läkare konstaterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Så här ansöker du

Ansökan ur dessa fonder kan göras under hösten. Datum meddelas senare. Utdelning sker i december. 

Behöver du hjälp att ansöka?

Vill du ha mer information eller få en blankett hemskickad är du välkommen att kontakta
Medborgarservice.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 5000
medborgarservice@mjolby.se

Senast publicerad