Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter i social gemenskap. Strukturerade rutiner och välplanerade aktiviteter, som till exempel promenader, gymnastik, högläsning, allsång, frågesport, dans och social samvaro.

Dagverksamheten är till för dig som på grund av ålder eller sjukdom har svårt att delta i andra aktiviteter i samhället och som har behov av stöd.

För att få tillgång till dagverksamhet behövs ett beslut. 

Mötesplatser - dagverksamhet

Vi erbjuder även Mötesplatserna som är en öppen dagverksamhet.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 0142-850 00

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se

Senast publicerad