Omsorgs- och socialförvaltningen

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa
bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Våra verksamhetsområden

familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg »

Utredning, råd, stöd och behandling samt ekonomiskt bistånd, integration, arbetsmarknad, flyktingmottagning, stödboende och HVB.

hälsa sjukvård

Hälso- och sjukvård »

Korttidsboende, rehabilitering, hjälpmedel och trygg hemgång.

äldre

Äldre »

Vårdboenden, trygghetsboenden, mötesplatser, hemtjänst och boendestöd.

LSS

Funktionsnedsättning »

Daglig verksamhet, gruppbostäder och planeringsenheten samt socialpsykiatri.

Vårt arbete

Inom omsorgs- och socialförvaltningen arbetar omkring 800 personer som tillsammans utvecklar och driver verksamheten. Vi har fyra strategiska områden vi arbetar efter för att ständigt utveckla vår verksamhet.

Ledarskap Vi är en stor verksamhet vilket innebär att ledarskapet är oerhört viktigt. Det måste vara samstämt om vi ska kunna förändra synsättet.

Medarbetarskap Varje medarbetare fyller en viktig funktion, men det gäller att förstå sin egen roll. Vem är jag i organisationen? Vilket är mitt bidrag till helheten?

Kommunikation Kommunikation efterfrågas ständigt och är tydligt kopplat till ledarskapet. Det krävs kommunikation i alla led för att det ska fungera.

Dialog Genom samtal etableras en värdefull kontakt mellan oss alla. VI måste skapa former för att föra dialog med alla medarbetare.

Tillsammans är vi möjliggörare!

Digital strategi

Vår digitala strategi ger oss en färdriktning, samsyn, förståelse och mod att öka förändringstakten och därmed skapa mervärde för både medborgare och medarbetare. Allt i syfte att erbjuda våra medborgare en enklare vardag.

Ta del av omsorgs- och socialförvaltningens digitala strategi. Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Förvaltningschef

Päivi Pannula

Telefon: 010-234 54 72

paivi.pannula@mjolby.se

Senast publicerad