Brandfarlig och explosiv vara

För att du ska få hantera och förvara brandfarliga och explosiva varor krävs det att du har god kunskap om vad som gäller. Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida kan du läsa om allt som berör brandfarlig och explosiv vara.

Brandfarliga och explosiva varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandfarlig vara i hemmet

Du får förvara brandfarlig vara utan tillstånd upp till en viss mängd. Vad som gäller enligt reglerna kan du läsa om genom att öppna denna publikation:

Hantering brandfarlig vara i hemmetPDF

Publikationen tar exakt upp vad som gäller när du ska förvara brandfarlig vara i hemmet, den är framtagen av Sprängämnesinspektionen.

Vad som gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor kan du läsa om genom att öppna informationsbroschyren genom att klicka på länken nedan, det är MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som har tagit fram broschyren.

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljöExcel

Gasolgrillar har blivit populära i hemmen runt omkring i landet. Många som skaffar sig en sådan grill vet nog egentligen inte med sig hur pass farlig gasol kan vara om det hanteras på fel sätt. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har tagit fram en bra broschyr där du kan läsa om det mesta som berör gasol för hem och fritidsmiljö, den tar bland annat upp hur du ska förvara din gasoltub på bästa sätt. Broschyren finns att ladda ner här:

Gasol för hem och fritidsmiljöPDF

Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det (16§ SFS 2010:1011).

I tabellen anges vilken mängd brandfarlig vara som är tillståndspliktig.

>Tillståndspliktig tabell för brandfarlig varaPDF

Sprängämnesinspektionen har en författningssamling som handlar om tillstånd vid hantering av brandfarlig vara, den finns att ladda ner här:

SÄIFS 1995:3PDF

Skulle det vara som så att din verksamhet hanterar explosiv vara eller brandfarlig vara som överstiger tillåten mängd är det väldigt viktigt att söka tillstånd för den hanteringen.

För att söka tillstånd i Mjölby Kommun ska du använda blanketten som finns till höger på denna sida. I kommunen är det Räddningstjänsten som hanterar tillstånd samt tillsyn av brandfarlig och explosiv vara.

Föreståndare för brandfarlig och explosiv vara

Vid hantering av brandfarlig och explosiv vara krävs det också att man har en föreståndare i verksamheten, även en ställföreträdare ska finnas.

Varför man just ska ha en föreståndare för brandfarlig och explosiv vara beror på att Räddningstjänsten ska kunna kontakta någon i verksamheten som vet exakt vilka ämnen det rör sig om och vilka risker det finns. Det är också viktigt att föreståndaren har god lokalkännedom vid händelse av brand eller läckage.

För att anmäla föreståndare till brandfarlig och explosiv vara ska du använda blanketten som finns här:

Blanketter brandfarlig vara  

Kontakt

Räddningschef

Johan Forsgren

Telefon: 0142-854 02

raddning@mjolby.se


Brandinspektör

Torbjörn Karlsson

Telefon: 0730-60 28 53