Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Automatiskt brandlarm

För att undvika produktionsbortfall på ditt företag krävs ett säkerhetstänkande med fler komponenter inblandade. Att personalen ska vara kunnig och utbildad är för oss självklart, men en brand kan uppstå varsomhelst och under vilken tid på dygnet som helst.

Om nu en brand skulle uppstå på ditt företag är tiden en viktig faktor som avgör hur omfattande skadorna och riskerna blir. Ett installerat automatiskt brandlarm på ditt företag ger dig en möjlighet att spara viktig tid vid en brand!

Ett automatlarm installeras av tre orsaker:

1. Myndighetskrav

Myndighetskravet finns angivet som krav i Boverkets byggregler för ny och ombyggnation.

2. Försäkringskrav

Om verksamhetens art är sådan att försäkring endast ges om den är skyddad av automatiskt brandlarm eller sprinkler alternativt att ägaren erhåller lägre försäkringspremie.

3. Egen ambition

Skydda din egen fastighet, verksamhet eller sina ekonomiska värden. Här kan omfattningen av det automatiska brandlarmet variera beroende på orsak.

Risk, ambition och ekonomi

Beroende på av vilken orsak ditt företag har ett automatlarm finns olika säkerhetsnivåer på larm. Vill du av egen ambition installera ett larm kan du välja alltifrån manuella tryckknappar för att styra utrymningslarm till stängning av sektionerade dörrar, reglering av spjäll med mera. Det är risken kontra ambitionen och ekonomin som sätter gränsen. Har du ett krav ifrån Boverkets byggregler eller försäkringsbolaget finns givna mått att hålla utifrån brandskyddssynpunkt.