MiniMaria

Vi på MiniMaria vänder oss till barn och unga vuxna upp till 26 år. Vi finns för dig som upplever oro kring din eller någon närståendes alkohol- och /eller narkotikaanvändande. Du som förälder eller nära vän till en ungdom är också välkommen.

Är du orolig för att du tagit skada av droger eller alkohol? Är du orolig för någon kompis som använder droger? Du kan komma själv eller tillsammans med någon du känner. Det finns hjälp att få på MiniMaria.

Föräldrar och anhöriga är oerhört viktiga för att ungdomar ska kunna ta sig ur sina problem med alkohol och droger. Vi vill gärna hjälpa dig som är förälder. Kontakta oss om du behöver råd eller stöd kring ditt barns hälsa.

Det är gratis att få hjälp hos MiniMaria.

Kontakt

MiniMaria

Adress: Kungsvägen 69, Mjölby

Behandlare

Roger Lindström
Telefon: 0142-854 42

roger.lindstrom@mjolby.se

Marie Lundh
Telefon: 0142-856 19

marie.lundh@mjolby.se