Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (dagmamma, familjedaghem) har små barngrupper i en lugn och trygg hemmiljö där tillfällen till aktivitet och inlärning tas tillvara i vardagssituationerna.

Vi erbjuder:

  • nära kontakt mellan föräldrar, barn och  dagbarnvårdare
  • möjlighet att möta varje enskilt barns behov.
  • planerade aktiviteter för barnen tillsammans med andra dagbarnvårdare och deras barn.
  • näringsriktig, varierad hemlagad mat.
  • friheten att kunna anpassa verksamheten efter barnens behov och önskemål.
  • utevistelse varje dag med lek i alla väder, varav en planerad skogsdag.
  • stort utrymme för lek där barnen själva tar initiativ och kan använda fantasi och kreativitet.
  • aktiviteter för att stimulera barnens språk- och matematikutveckling.

I Mantorp finns Agneta Hallman på Föreningsgatan 5 b, telefon: 0142-205 84 och Veronika Eriksson på Björkstigen 6, telefon: 0142-288 01

Du söker plats till denna verksamhet via Mjölby kommuns E-tjänst minst fyra månader innan du önskar platsen.

Mina sidor, barnomsorgstjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rektor

Linda Hedlund
Telefon: 0142-857 90

linda.hedlund@mjolby.se