Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Stöd- och behandlingsmetoder

Du som har problem med alkohol, droger, tabletter eller spel kan få stöd på olika sätt.

Exempel på stöd

Motiverande samtal

Enskilda motiverande och stödjande samtal.

Akupunktur

Metoden är verksam i abstinens-, rehabiliterings- och återfallsfas. Klienter har beskrivit att de upplevt lugn, fått bättre sömn, minskat sitt drogsug, lindrade abstinensbesvär och mildrad oro.

PRIME For Life

En forskningsbaserad utbildning för vuxna och äldre tonåringar som syftar till att minska risken för alkohol- och drogrelaterade problem.

Stöd och samtal för anhöriga till missbrukare

Syftet är att den anhörige ska få kunskap om medberoende, om hur missbruk och beroende fungerar och stöd i att förstå och hantera sina känslor.

BUMS

Det finns grupper för barn, tonåringar och unga vuxna. Syftet med grupperna är att få ny kunskap och förklaringar kring problem som finns i familjen, bearbeta svåra livshändelser, avlasta ansvar och skuldkänslor samt hitta hälsosammare strategier för att hantera det som är svårt. Stöd och samtal för barn till missbrukare bedrivs enskilt eller i grupp av familjeenheten och av MiniMaria.

Rådgivning via telefon

För dig som är orolig över din egen, eller en anhörigs, alkohol- och droganvändning.

Återfallsprevention

Erbjuds enskilt eller i grupp till dig som har missbruksproblem och som behöver stöd i att fortsätta vara nykter och drogfri.

HAP (Cannabisavvänjningsprogram)

Programmet vänder sig till dig som vill sluta röka cannabis.

CRA (Community Reinforcement Approach)

Syftet är att få insikt om vad som utlöser missbruksbeteendet och vilka beteenden som gynnar drogfrihet. Du jobbar mot dina egna uppställda mål.

MET (Motivational Enhancement Therapy)

Behandlingen är för dig som har ett alkoholberoende och syftar till att uppmuntra och utveckla motivationen.