Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Brand och första hjälpen

Vi blir hela tiden bättre på att förebygga olyckor, men trots det så sker det olyckor dagligen. På räddningstjänsten i Mjölby har vi utbildningar som riktar sig till både arbetsplatser och fritiden. Under dessa sidor kan du läsa lite tips och råd om när "olyckan är framme". Oavsett vad som har hänt är det viktigt att tänka på sin egen säkerhet vilket många gånger kan vara svårt. Läs hur du ska agera vid en brand samt information om första hjälpen.

För mer information om detta ämne besök msb.se  Länk till annan webbplats.och titta bland annat på filmen som handlar om hur du larmar 112. Nödnummer till SOS: 112

Vid icke akuta polisärenden ringer du alltid: 114 14

Skulle du behöva få tag i Brottsofferjouren ringer du: 0200 21 20 19

Giftinformationscentralen: 010 456 6700