Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Boende & miljö

Farligt och störande

Om vi ska kunna leva tillsammans i en god och säker miljö, krävs kunskap och att vi visar varandra hänsyn.

Här kan du läsa om vad som gäller i Mjölby kommun för allt från vedeldning till störande buller och oväsen.