Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Boende & miljö

Användning av allmän plats

Om du vill använda allmän plats (gator, gång- och cykelvägar, parker eller torg) eller gräva i kommunens mark behövs ofta både tillåtelse att använda allmän plats, grävningstillstånd och trafikanordningsplan.

Användning under kortare tid än två timmar

Om du ställer upp till exempel en container kortare tid än två timmar kan service- och teknikförvaltningen bevilja tillstånd direkt. Märk alltid containern med reflexer. Namn och telefonnummer till ägaren ska också finnas på containern.

Användning under längre tid än två timmar

Om du ska ställa upp en byggnadsställning, starta en uteservering eller ordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst, behöver du tillstånd av polisen och kommunen.

Ska du bygga något av mer permanent karaktär, kan du behöva söka bygglov. Då kan också ett markupplåtelseavtal mellan dig och service- och teknikförvaltningen behövas. Det reglerar hur kommunens mark lånas ut.

Så här går det till:

  • Eventuellt söker du bygglov.
  • Du söker tillstånd att använda den allmänna platsen hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Polisen låter kommunen yttra sig, kommunen har vetorätt.
  • Ditt tillstånd beviljas/avslås.
  • Eventuellt skrivs ett markupplåtelseavtal.

Tips: Det kostar att ansöka om tillstånd hos polisen och att ansöka om bygglov hos byggnadskontoret. Kontakta gärna service- och teknikförvaltningen innan och få ett muntligt utlåtande.

Mer information

Riktlinjer för uteserveringar i Mjölby kommunPDF

Fristående reklamskyltar är inte tillåtna på allmän plats där människor går, cyklar eller kör bil eftersom skyltar kan vara ett hinder för personer med funktionsnedsättningar.

Torghandel är tillåtet på Stora Torget i Mjölby och på Stora Torget i Skänninge.

Läs om tider och regler för torghandel i Mjölby kommun

Om du ska utföra arbete på eller invid en väg behöver du en trafikanordningsplan (TA-plan). Genom planen säkerställs att rätt vägmärken/anordningar används och att arbets- och trafikmiljön blir säker.

Använd blanketten:TrafikanordningsplanPDF och bilagan till trafikanordningsplanenPDF

Skicka dem till service- och teknikförvaltningen senast 2-4 veckor före arbetet ska börja. För mer information, se Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska schakta/gräva i kommunens mark ska du söka tillstånd med den här blanketten: grävningsansökan.öppnas i nytt fönster Skicka in blanketten till tekniska kontoret.

Blanketter

Tillstånd att använda allmän platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
TA-planPDF
Bilaga TA-planPDF
Grävningsansökanöppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se


Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se