Avfallshantering för företag

Avfall som uppstår i verksamheter omfattas av andra regler än avfall som uppstår hos privatpersoner. Detta innebär att företag som vill lämna avfall på återvinningscentralen behöver betala separat för det, antingen genom en årlig avgift eller genom att låta väga sitt avfall.

Årskort -företag

Företag som flera gånger om året behöver lämna mindre mängder avfall kan skaffa ett årskort. Årskortet innebär att du kan lämna några sorters avfall till en fast årlig kostnad, dock med vissa undantag som preciseras nedan.

Detta gäller för ditt årskort:

  • Avgiften för årskortet är 6 000 kronor exklusive moms. Avgiften faktureras årsvis.
  • Årskortet gäller för fordon med maximal totalvikt på 3,5 ton. Överstigs denna vikt kan avfallet istället lämnas enligt vikttaxa.
  • Årskortet ska vara väl synligt i bilens framruta vid besök på återvinningscentralen. Saknas årskortet kan avfallet i stället lämnas enligt vikttaxan i avsnitt 3 i taxa för mottagning av avfall i mjölby kommun.
  • Med årskort får företag vid obegränsat antal tillfällen lämna upp till ungefär 2,5 kubikmeter avfall per tillfälle. (1 normal släpkärra.)
  • Årskortet gäller måndag till fredag mellan klockan 7 och klockan 16.
  • Avfallet ska sorteras enligt de anvisningar som finns på återvinningscentralen.
  • Företag med årskort kan lämna mindre mängder ris- och trädgårdsavfall vid de kommunala ristipparna. Även här gäller fordon med maximal totalvikt på 3,5 ton.
  • Företag får inte lämna farligt avfall till Mjölby kommun.
  • Årskortet gäller inte för impregnerat virke, gips, plast eller deponi och fyllnadsmassor. Mindre mängder av dessa material kan lämnas enligt vikttaxa.

Farligt avfall från verksamheter

Verksamheter som lämnar impregnerat virke behöver ange adress där avfallet uppkommit och organisationsnummer för att vi ska kunna ta emot det.

Verksamheter som lämnar elavfall behöver visa upp ett avlämnar intyg från elkretsen, som finns på elkretsens hemsida:

Avlämnarintyg hos elkretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter får inte lämna annat farligt avfall.

Vägning av avfall

Den verksamhet som vill lämna avfall på Hulje återvinningscentral ska vara registrerad som kund och ha ett kundnummer. Vid invägningen anvisas ni av personalen var avfallet ska läggas. Fakturering sker månadsvis via service- och teknikförvaltningen.

Ditt ansvar

Du som är företagare ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra sätt. Kommunen har monopol på att hämta hushållsavfall och avfall som liknar hushållsavfall. Inom företag kan det uppstå hushållsliknande avfall i personalmatsalar, restaurangavfall och på toaletter. Om din verksamhet alstrar hushållsliknande avfall, måste du ha en soptunna för att vi ska hämta det.

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns bland annat i miljöbalken och avfallsförordningen.

Föreskrifter för avfallshantering i Mjölby kommun

Taxa för avfallshantering (gällande från 2022)

Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun

Öppettider för företagare

Företag är välkomna till oss på Hulje återvinningscentral
vardagar 07.00-16.00

Kontakt

Hulje återvinningscentral

Telefon: 010-234 53 87


Kundservice

Telefon: 010-234 52 33
Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se

Senast publicerad