Utvärdering av Q-Öst 2022


2. Ger träffarna i nätverket utrymme för tips, idéer, omvärldsbevakning och ny kunskap?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Gradera huruvida träffarna i nätverket ger utrymme för tips, idéer, omvärldsbevakning och ny kunskap där 1 är lite och 5 är mycket.
3. Jag som deltagare tycker att nätverket är attraktivt och efterfrågat?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Gradera huruvida nätverket är attraktivt och efterfrågat där 1 är mindre efterfrågat och 5 är mycket efterfrågat.

Ja/nej - ge exempel.
5. Nätverket har erbjudit ledare och medarbetare möjligheten att ta del av nätverkets teman?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Gradera huruvida nätverket erbjuder ledare och medarbetare att ta del av nätverkets teman där 1 är lite och 5 är mycket.
6. Jag anser att nätverkets arbete präglas i en hög grad av medborgarens fokus?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Gradera i vilken grad nätverket präglas av medborgarens fokus där 1 är lite och 5 är mycket.


8. Jag upplever att vi har en förtroendefull, tillåtande och respektfull atmosfär i nätverket?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Gradera vad du tyckte om utvärderingen där 1 är mindre bra och 5 är mycket bra.


Senast publicerad