Mjölby kommun

Underrättelse antagen detaljplan

Anslaget tas ner: 2022-12-15

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade på sammanträdet 2022-11-16 §131 att anta Detaljplan i Mantorp för del av Veta 6:1 m.fl. (Magasinet). Sista dagen att överklaga beslutet är den 14 december 2022. Mer information finns på detaljplanens hemsida.

Underrättelse Pdf, 121 kB.