Mjölby kommun

Kungörelse om samråd om Ändring av detaljplaner i Mjölby och Mantorp (möjliggörande av solcellspaneler)

Anslaget tas ner: 2022-12-19

Planförslagets syfte är att möjliggöra solcellspaneler i planområde som har bestämmelse om röda tak.

Planhandläggare är Magnus Hultegård, 010-234 51 86

Information om samrådet Pdf, 211 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till planhandlingarna Öppnas i nytt fönster.