Mjölby kommun

Dags att mäta radon i din bostad

Radon är en radioaktiv gas som är både doft- och färglös. Höga radonhalter är ingen akut fara, men kan innebära en hälsorisk på lång sikt. Det är därför bra att kontrollera om du har radon i din bostad.

Du bör göra en radonmätning om du:

  • Köper ett hus
  • Bygger ett hus
  • Bygger om eller bygger till ditt hus
  • Ändrar ventilation eller uppvärmningssystem
  • Om det gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen

Radon förekommer naturligt i marken och kan även förekomma i byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975. Det finns områden som anses ha högre risk för radon, dock är det inte ovanligt att radonhalten varierar från byggnad till byggnad. Du bör därmed inte utgå från markens allmänna "radonrisk" eller grannhusets mätresultat.

För att få ett tillförlitligt resultat ska en radonmätning göras under eldningssäsong, oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två, men helst tre månader. Det är möjligt att göra korttidsmätningar, men dessa är enbart rådgivande.

Riktvärdet för radon i bostäder är 200 Bq/m3, men så låga radonvärden som möjligt är eftersträvansvärt. Halter som överstiger 200 Bq/m3 kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa.

Mer information om radon och hur du beställer radonmätningar hittar du på Mjölby kommuns hemsida om radon Öppnas i nytt fönster..

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon till Medborgarservice: 010-234 50 00
E-postadress till miljökontoret: miljo@mjolby.se

Exempelbild

Publicerad