Mjölby kommun

Öppna förskolor startar i tre orter

Under senhösten 2022 startar kommunen öppna förskolor i Skänninge, Mantorp och Mjölby tätort. Verksamheten vänder sig till familjer med barn i åldern 0-5 år eller till dess att barnet börjar förskoleklass.

Öppna förskolan är en ny verksamhet i Mjölby kommun. Kommunfullmäktige satsar tre miljoner kronor på verksamheten, där föräldrar kan leka, sjunga, utforska eller skapa något tillsammans med sitt barn.

– Öppna förskolan blir en mötesplats för alla familjer med yngre barn i Mjölby kommun, säger Maria Pahlm, rektor. Vi ser fram emot öppnandet senare i höst och tror att verksamheten kan fylla en viktig social funktion för både barn och föräldrar.

Det kommer att vara gratis att besöka Öppna förskolan. Närmast gäller att göra i ordning lokaler och att personal ska komma på plats. Mer information om verksamheten och öppettider kommer när det är klart.

Glad babyflicka med mörkt krulligt hår som sitter på golvet bland en massa leksaker.

Publicerad