Mjölby kommun

Justerat protokoll: Omsorgs- och socialnämndens socialutskott 28 juli 2022

Anslaget tas ner: 22 augusti 2022

Förvaringsplats: närarkiv

För att ta del av protokollet kontaktas omsorgs- och socialförvaltningen